Δαπάνες που δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ

Πηγή: Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας