Άρθρο του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη στο Βήμα για τη δημιουργία ευρωπαϊκής κάρτας υγείας για όλες τις χώρες τις Ευρώπης