Αρχική Επιστημονικά άρθρα ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΥΠΝΗΛΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ CPAP

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΥΠΝΗΛΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ CPAP

από editor

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το κυριότερο σύμπτωμα των ασθενών με υπνική άπνοια είναι η υπνηλία κατά τη διάρκεια
της ημέρας. Η θεραπεία με την συσκευή συνεχής πίεσης αεραγωγών (continuous positive
airway pressure – CPAP) εξαλείφει τις άπνοιες και συνήθως βελτιώνει την υπνηλία. Παρόλα
αυτά υπάρχουν ασθενείς με υπνική άπνοια που παρότι χρησιμοποιούν επαρκώς τη
συσκευή CPAP συνεχίζουν να εμφανίζουν υπνηλία.
Μελετώντας 206 ασθενείς που χρησιμοποιούσαν για τουλάχιστον 6 μήνες CPAP βρήκαμε
ότι 114 (55%) συνέχιζαν να αισθάνονται υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας (κλίμακα
Epworth11) και 94 (45%) οι οποίοι δεν εμφάνιζαν πλέον υπνηλία κατά τη διάρκεια της
ημέρας (κλίμακα Epworth10). Από τους 114 ασθενείς με υπνηλία το 38.8% είχαν
κατάθλιψη ενώ κανένας από τους 94 ασθενείς χωρίς υπνηλία δεν παρουσίαζε αυτό το
νόσημα. Επιπλέον, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η υπνηλία σχετιζόταν με ιστορικό
σακχαρώδη διαβήτη, καρδιακής νόσου, καθώς και υψηλού σκορ στην κλίμακα Epworth και
χαμηλού δείκτη απνοιών στην αρχική εκτίμηση.
Συμπερασματικά, σε ασθενείς με υπνική άπνοια που κάνουν επαρκή χρήση CPAP και
συνεχίζουν να αισθάνονται υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πρέπει να
σκεφτόμαστε σαν πιθανά αίτια την κατάθλιψη, τον σακχαρώδη διαβήτη, την καρδιακή
νόσο, την μεγάλη αρχική ημερήσια υπνηλία και τον αρχικά χαμηλό αριθμό απνοιών.

Κουτσουρελάκης Ιωάννης
Χειρουργός ΩΡΛ εξειδικευμένος στην αντιμετώπιση ροχαλητού/υπνικής άπνοιας
Email: ikoutsourelakis@gmail.com

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες άρθρο πατώντας εδώ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει