Παιδιατρική

Το φαινόμενο της βέλτιστης έκβασης στις διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού

Οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (ΔΦΑ) χαρακτηρίζονται από ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση και από την εκδήλωση στερεοτυπικών, περιορισμένων και επαναλαμβανόμενων συμπεριφορικών μοτίβων

Συμπεριφορές εκφοβισμού σε παιδιά και εφήβους: Μια ιστορία που εξελίσσεται

O Εκφοβισμός σε παιδιά σχολικής ηλικίας αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο αποτελεί σοβαρή απειλή για τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.

Πρωτόκολλο αντιμετώπισης της επιληπτικής κατάστασης σ τα παιδιά

Η επιληπτική κατάσταση (status epilepticus) είναι ένα απειλητικό για τη ζωήσυμβάν, το οποίο, χωρίς έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση, συνοδεύεται από σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα.

Μοντέλα πρόβλεψης του προδιαβήτη σε παχύσαρκα παιδιά και εφήβους: η αξία της τιμής γλυκόζης στην 1η-ώρα στην καμπύλη ανοχής γλυκόζης

Σήμερα προτείνεται σε παχύσαρκους ενήλικες η τιμή γλυκόζης 1ης-ώρας≥155mg/dL κατά τη διάρκεια της από του στόματος δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης (OGTT) ως ανεξάρτητος παράγοντας πρόβλεψης της βλάβης του β-κυττάρου.

Λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων σε παιδιά

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση των επιδημιολογικών και κλινικών δεδομένων των μικροβιακών λοιμώξεων του δέρματος και των μαλακών μορίων σύμφωνα με τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν.