Αρχική Επιστημονικά άρθραΕνδοκρινολογία Σπειρουλίνα: Διατροφή και Υγεία

Τα μικροφύκη (μικροσκοπικοί φωτοσυνθετικοί οργανισμοί που βρίσκονται σε περιβάλλον γλυκών ή θαλασσινών υδάτων) αποτελούν νέα πηγή βιοδραστικών ενώσεων με τη δυνατότητα ενίσχυσης διατροφικών και λειτουργικών ιδιοτήτων των τροφίμων. Η σπειρουλίνα, ένα από τα πλέον «δημοφιλή» μικροφύκη παγκοσμίως, μπορεί να θεωρηθεί σήμερα ως ένα συμπλήρωμα διατροφής με ιδιότητες «λειτουργικού τροφίμου», δηλαδή…

Μπορεί επίσης να σας αρέσει