Αρχική Επιστημονικά άρθρα Ιδεολογία, ψυχιατρική πρακτική και επαγγελματισμός

Ιδεολογία, ψυχιατρική πρακτική και επαγγελματισμός

από editor

Η Ψυχιατρική, η οποία αναντίρρητα συνδέεται με κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες, έχει υποστεί ριζικές αλλαγές κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών. Αξίες, πεποιθήσεις και ιδεολογίες άσκησαν σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της σύγχρονης ψυχιατρικής. Η αποϊδρυματοποίηση, οι αρχές της ομαλοποίησης, η συνηγορία και το μοντέλο της αποκατάστασης αποτελούν ιδεολογίες που έχουν συνδεθεί στενά με τις πολιτικές, τη διαμόρφωση των συστημάτων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την κλινική ψυχιατρική. Ατενίζοντας το μέλλον, είναι σημαντικό για την Ψυχιατρική να αναγνωρίσει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι ιδεολογίες στην κλινική πράξη. Οι ψυχίατροι πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην κατανόηση των αξιών όπως εκφράζονται από ιδεολογίες και να συνεργαστούν ενεργά με άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και με τη συμμετοχή των χρηστών των υπηρεσιών στη διαχείριση των συστημάτων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και στην κλινική πράξη και στις θεραπευτικές μεθόδους. Οι ψυχίατροι πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τα νέα κοινωνικά προβλήματα που εμφανίζονται σε ορισμένες χώρες υψηλού εισοδήματος με την αύξηση της χρήσης των ναρκωτικών, τις προκλήσεις από διάφορες ομάδες μεταναστών και μειονοτικών κοινοτήτων, καθώς επίσης και τη μείωση του «κοινωνικού κεφαλαίου», όπως π.χ. η πυρηνική οικογένεια. Ένα σχήμα «νέου επαγγελματισμού» αναδύεται ως συνέπεια σειράς αλλαγών στον τομέα της ψυχικής υγείας που πρέπει να καθοδηγείται από τα υψηλότερα πρότυπα φροντίδας. Ο καλύτερος τρόπος για να συνοψιστεί το νέο αυτό πρότυπο επαγγελματισμού στην ψυχιατρική είναι ως ένα κοινωνικό συμβόλαιο με την κοινωνία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει