Η ομοκυστείνη ως παράγοντας κινδύνου καρδιαγγειακών νόσων και θρομβώσεων