Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΕΙΣ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ Ι∆ΙΟΠΑΘΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ