Μιτοχόνδρια και καρκίνος

Τα μιτοχόνδρια είναι ενδοκυτταρικά οργανίδια με κυρίαρχο ρόλο στις διεργασίες του οξειδωτικού μεταβολισμού (παραγωγής ενέργειας με τη μορφή ATP) και της απόπτωσης (προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου). Είναι «εξοπλισμένα» με το δικό τους ιδιαίτερο γονιδίωμα καθώς και τις βιολογικές «συσκευές» –ριβοσώματα– για τη σύνθεση ορισμένων από τις πρωτεΐνες/ένζυμα που περιέχουν.