9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας | 11-14 Οκτωβρίου 2012

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας | 11-14 Οκτωβρίου 2012

Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel.