8ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ 27-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

8ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ 27-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Eνημερωθείτε για τις μέρες και ώρες των δωρεάν κλινικών φροντιστηρίων που θα γίνουν στα πλαίσια του 8ου Επιστημονικού Συμποσίου Γενικής Ιατρικής, Αθήνα 27-30 Σεπτεμβρίου 2012, στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Divani Caravel.
Περισσότερα…

8ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ 27-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

8ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ 27-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Eνημερωθείτε για τις μέρες και ώρες των δωρεάν κλινικών φροντιστηρίων που θα γίνουν στα πλαίσια του 8ου Επιστημονικού Συμποσίου Γενικής Ιατρικής, Αθήνα 27-30 Σεπτεμβρίου 2012, στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Divani Caravel.
Περισσότερα…

8ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ 27-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

8ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ 27-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Eνημερωθείτε για τις μέρες και ώρες των δωρεάν κλινικών φροντιστηρίων που θα γίνουν στα πλαίσια του 8ου Επιστημονικού Συμποσίου Γενικής Ιατρικής, Αθήνα 27-30 Σεπτεμβρίου 2012, στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Divani Caravel.
Περισσότερα…