15ο Συνεδριακό Εργαστήριο Τροφική Αλλεργία και Αλλεργική Πορεία

15ο Συνεδριακό Εργαστήριο Τροφική Αλλεργία και Αλλεργική Πορεία

Ξενοδοχείο ‘Καζάρμα’
Λίμνη Πλαστήρα, 08-09 Δεκεμβρίου 2012