13ο Παιδιατρικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας

13ο Παιδιατρικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας

Grecotel Larissa Imperial 

13 & 14 Απριλίου 2013