Αρχική Ιατρικά Συνέδρια Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής – Οικογενειακής Ιατρικής (4-5/12) | Υποβολή εργασιών

Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής – Οικογενειακής Ιατρικής (4-5/12) | Υποβολή εργασιών

από editor

Παρακαλώ ενημερωθείτε για την ημερομηνία  Υποβολής Εργασιών στο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής – Οικογενειακής Ιατρικής, που θα διεξαχθεί 04 και 05 Δεκεμβρίου 2020, σε απευθείας διαδικτυακή παρουσίαση, έως 28 Νοεμβρίου 2020. Η υποβολή των εργασιών είναι ΔΩΡΕΑΝ, με προαιρετική την εγγραφή των συγγραφέων.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) σε συνεργασία με την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (Ε.ΕΛ.Ι.Α.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ & ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Στον δικτυακό τόπο του συνεδρίου (www.e-vip.gr), επισυνάπτετε την περίληψη της εργασίας σε αρχείο pdf, συμπληρώνετε το όνομα του συνεδρίου, το ονοματεπώνυμο του κύριου συγγραφέα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της (προφορική ή αναρτημένη) & εάν είναι υποψήφια για βράβευση.

Μετά την παραλαβή της εργασίας σας από την γραμματεία του συνεδρίου, θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής και αριθμό πρωτοκόλλου.  Σε περίπτωση που παρέλθουν 3 μέρες από την υποβολή της εργασίας χωρίς επιβεβαίωση, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την γραμματεία.

Για ανασκοπήσεις και ανασκοπηκές μελέτες, η δομή και η απόδοση του κειμένου θα είναι ελεύθερη, με την προϋπόθεση να υπάρχει περίληψη στην αρχή του κειμένου.

Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι από 300 έως 1.300 λέξεις, σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 και 1,5 διάστιχο, δεν θα περιλαμβάνει διαγράμματα ή πίνακες και θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:

Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.

Ο τίτλος συνοπτικός και με κεφαλαία γράμματα. Τα ονόματα των συγγραφέων (έως 10 συγγραφείς/εργασία) με το αρχικό του μικρού ονόματος πρώτο και να υπογραμμίζεται ο συγγραφέας που θα κάνει την παρουσίαση.

Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο συγγραφείς και χώρο προέλευσης συγγραφέων.  Να υπάρχει μία κενή σειρά πριν το κείμενο της περίληψης.

Δεν θα αναγράφονται οι επιστημονικοί τίτλοι των συγγραφέων.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφέρονται οπωσδήποτε ολογράφως την πρώτη φορά.

Οι εργασίες θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες για να γίνουν δεκτές.

Βεβαίωση θα δοθεί μόνο στις εργασίες που θα παρουσιαστούν.

Θα βραβευθούν οι καλύτερες ανακοινώσεις.

Μετά την παραλαβή της εργασίας, τυχόν αλλαγές-διορθώσεις ή προσθήκες δεν θα γίνονται δεκτές.

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Διάρκεια παρουσίασης: 8 λεπτά (και 2 λεπτά ερωτήσεις)

Αναρτημένες Ανακοινώσεις: μόνο σε ηλεκτρονική μορφή: Διάρκεια παρουσίασης 5 λεπτά (ερωτήσεις – συζήτηση)

Η εγγραφή κοστίζει 50€ για όλους και 10€ για τους φοιτητές και περιλαμβάνει παρακολούθηση όλων των διαλέξεων και παραλαβή ηλεκτρονικού πιστοποιητικού παρακολούθησης.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει