Αρχική Επιστημονικά άρθρα Το Iδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ): Παράδειγμα προς μίμηση στην κρίση

Το Iδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ): Παράδειγμα προς μίμηση στην κρίση

από editor

Διαβάζοντας την έκθεση του ΙΙΒΕΑΑ για το 2018 δεν γνώριζα πολλά
για την δραστηριότητα του. Εντυπωσιάστηκα. Γιαυτο δίνουμε μια σύντομη
εικόνα της ταυτοτήτας του ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστό.
Το ΙΙΒΕΑΑ είναι το πιο σύγχρονο Ερευνητικό Κέντρο και Σχολείο Βιοϊατρικής
Έρευνας στην Ελλάδα. Ξεκίνησε το 2004, Στεγάζεται σε σύγχρονα κτίρια
32.000 τμ επανδρωμένο με 500 ερευνητές όλων των βαθμίδων:
Αποτελείται απο 50 ερευνητικές ομάδες με έναν εντυπωσιακό αριθμό
επιστημονικών εργασιών σε περιοδικά με μεγάλο δείκτη απηχήσεως (άνω
των 1200 διεθνών δημοσιεύσεων) και έχουν λάβει διεθνείς επιστημονικές
διακρίσεις όπως εκλογή στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών, στο
συμβούλιο του ΕΜΒΟ, επιχορηγήσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
κλπ.
Το ΙΙΒΕΑΑ έχει στην κατοχή του 12 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στους
τομείς των προγεννητικών διαγνώσεων, νευροεκφυλιστικών νόσων, καρκίνου
κλπ. Από την ίδρυσή του, έχει συμμετάσχει συνολικά σε άνω των 300
ερευνητικών προγραμμάτων εκ των οποίων 85 της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου. Η έρευνα στο ΙΙΒΕΑΑ χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκές
και διεθνείς πηγές, όπως το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ (ΝΙΗ), Διεθνές
Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου (AICR), το Αμερικανικό Ίδρυμα Λευχαιμίας και
Λεμφώματος, το Ίδρυμα Νεανικού Διαβήτη κ.α.
Έκθεση 2018.Το ΙΙΒΕΑΑ συνέχισε σταθερά και κατά το 2018 την ανοδική
του πορεία με τις ακόλουθες δραστηριότητες :
1.   Εκπαιδεύονται σήμερα 51 υποψήφιοι για την απόκτηση MSc, 104 για την
απόκτηση διδακτορικού και 78 κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, τα έξοδα
των οποίων καλύπτονται από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα.
2.    Δημοσιεύθηκαν φέτος 230 και πλέον εργασίες, σε διεθνή περιοδικά
υψηλοτάτου δείκτου απηχήσεως. Εξ αυτών προέκυψαν νέα σημαντικά
ευρήματα και καινοτόμες ιδέες για τη μελέτη των μοριακών μηχανισμών
ρυθμίσεως της «γονιδιακής εκφράσεως», δημιουργίας φλεγμονών,
καρκινογενέσεως, αυτοανοσίας, προστασίας και λειτουργίας των
καρδιακών κυττάρων, βιολογίας των βλαστικών κυττάρων και μετατροπής
τους σε άλλα κύτταρα.
3.    Το 2018 ξεκίνησαν οι εξης νέες συνεργασίες:
α. Κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού η Ελ. Αιματολογική Εταιρεία ανέθεσε
στο Κέντρο Γονιδιωματικής του ΙΙΒΕΑΑ  τον έλεγχο των γονιδίων των
αντιγόνων ιστοσυμβατότητος εθελοντών δοτών μυελού των οστών, του
οποίου η πρώτη φάση υλοποιήθηκε με τη χρήση των πλέον σύγχρονων
τεχνολογιών γονιδιωματικής.
β. Υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας με την Ογκολογική Μονάδα
«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» του Νοσοκομείου Παίδων ΑΓ. ΣΟΦΙΑ για τον έλεγχο
των γονιδίων ιστοσυμβατότητος 40.000 εθελοντών δοτών μυελού οστών.
Τούτο θα συμβάλλει στην ταχύτερη και ασφαλέστερη εύρεση του

καταλλήλου δότη (για την θεραπεία παιδικού καρκίνου και άλλων
σοβαρών ασθενειών).
γ. Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας για την
φιλοξενία της βιολογικής βάσεως αυτού στο ΙΙΒΕΑΑ, με στόχο την
ανάληψη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων προς όφελος της Δημόσιας
Υγείας.
δ. Συνεχίζεται η συνεργασία με το Πανεπιστημίου Harvard (Dana Faber
Cancer Institute) για την εκτέλεση προγραμμάτων γονιδιωματικής
ανάλυσης με στόχο την καταπολέμηση του παιδικού καρκίνου σε
συνεργασία και με την Ογκολογική Μονάδα «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».
5.    Το Ίδρυμα ολοκλήρωσε επιτυχώς τις απαραίτητες διαδικασίες για την
εκτέλεση κλινικών δοκιμών (γενοσήμων ή νέων φαρμάκων) αλλά και
πραγματοποίησε με επιτυχία για πρώτη φορά στην Ελλάδα μελέτες βιο-
ισοδυναμίας γενοσήμων φαρμάκων ελληνικών εταιρειών.
6.    Επεκτείνονται οι δραστηριότητες του ΙΙΒΕΑΑ στον τομέα Έρευνας και
Παροχής υπηρεσιών «εξατομικευμένης ή ιατρικής ακριβείας» με την
ανέγερση νέου κτιρίου (20.000 τμ) που βρίσκεται στην φάση προετοιμασίας
δημοπράτησης. Η δραστηριότητα αυτή θα συμβάλλει στην επιλογή της
πλέον ενδεδειγμένης θεραπείας για κάθε ασθενή (κατάλληλο φάρμακο και
σωστή δόση), πράγμα που θα βοηθήσει στην αύξηση του προσδοκίμου
επιβιώσεως με παράλληλη μείωση των εξόδων νοσηλείας και εντατικής
θεραπείας. Το έργο αυτό και η συντήρησή του για 25 χρόνια χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης.
Αξίζει να τονισθεί ότι μόνον το 9% των συνολικών δαπανών του ΙΙΒΕΑΑ
καλύπτεται από κρατική χρηματοδότηση, οι υπόλοιπες δαπάνες του ΙΙΒΕΑΑ
καλύπτονται από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ως και από την παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας. Με τον τρόπο αυτό και παρά την
δραματική μείωση της κρατικής επιχορήγησης (λόγω της οικονομικής κρίσης)
το ΙΙΒΕΑΑ συνεχίζει την ερευνητική του προσπάθεια για την προώθηση της
Έρευνας και Καινοτομίας και την επίτευξη Αριστείας στις βιοϊατρικές
επιστήμες.

Δρ Δημ. Γουλές, Ρευματολόγος,
Δ/ντης Σύνταξης Ιατρικών Περιοδικών

Μπορεί επίσης να σας αρέσει