Αρχική ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

από admin
get_results( “SELECT * FROM wp_posts where post_excerpt =’Ελληνικά’ ORDER BY post_title ASC” );

if ($searchresults)
{
global $mypost;
foreach ($searchresults as $mypost)
{
$first_letter = mb_substr($mypost->post_title,0,1);
if($tmp!=$first_letter)
{
$tmp = $first_letter;
echo ‘‘.$tmp.’‘;
echo ‘
‘;
}
echo “