Πανελλήνιου Συνεδρίου Γενικής – Οικογενειακής Ιατρικής, που διοργανώνεται από την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (Ε.ΕΛ.Ι.Α.) σε συνεργασία με το Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ)

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ :    panelllinioGenikis

Αγαπητές Κυρίες, Αγαπητοί Κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Συνεδρίου Γενικής – Οικογενειακής Ιατρικής, που διοργανώνεται από την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (Ε.ΕΛ.Ι.Α.) σε συνεργασία με το Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ) και θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο – φυσική παρουσία συνέδρων και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση, στις 02 – 04 Δεκεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο Kazarma, στη Λίμνη Πλαστήρα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών: 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.Η περίληψη των εργασιών που θα αποσταλούν, έως 300 λέξεις, σε γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 12 και 1,5 διάστιχο χωρίς διαγράμματα ή πίνακες.

2.Οι εργασίες θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες για να γίνονται δεκτές. Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.

3.Τα ονόματα των συγγραφέων, ο φορέας και η χώρα να γράφονται κάτω από τον τίτλο.

4.Το Κέντρο Προέλευσης- Φορέας Εργασίας θα πρέπει να αναγράφεται με πεζούς χαρακτήρες και με την επίσημη ονομασία του κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων. Ο φορέας απασχόλησης ή το κέντρο προέλευσής του ή των συγγραφέων αλλά και η πόλη θα πρέπει να αναφέρονται στην αµέ­σως επόμενη σειρά σε πλάγια γραφή (Italics). Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (1,2,3). Παραδείγματος χάρη

Κ. Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2 Ν. Αναγνώστου3, Α. ∆ηµόπουλος2, Μαγδαληνή Πίσι­ου1

1Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, 2 Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3 Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Λάρισας

5.Το όνοµα του συγγραφέα που επιθυµεί να ανακοινώσει την εργασία, να είναι υπογραμμισμένο (Underlined). Π.χ. Κ. Παπαδόπουλος1

6.Μην συμπεριλαμβάνετε γραφικά στο κείμενο της περίληψης.

Θα βραβευθούν οι 3 καλύτερες προφορικές ανακοινώσεις και θα δοθούν έπαινοι για τις 3 καλύτερες αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters).

Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Διάρκεια παρουσίασης: 8 λεπτά (και 2 λεπτά συζήτηση).

Αναρτημένες Ανακοινώσεις: Διάρκεια παρουσίασης: 5 λεπτά, (έως 3 διαφάνειες).

Παρακαλώ ενημερωθείτε ότι εκτός της περίληψης μπορείτε να καταθέσετε ολόκληρη την εργασία σας μέχρι 1.800 λέξεις που θα συμπεριληφθεί στον τόμο πρακτικών του συνεδρίου.

Το κόστος συμμετοχής με επιστημονική εργασία στο συνέδριο ανέρχεται στα 20,00€ και θα πρέπει πρώτα να προχωρήσετε στην κατάθεση του ποσού στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό καθώς και στην αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης στο grammateia@collegegp.gr.

VIVA WALLETΤραπεζικό Ίδρυμα: VIVA PAYMENTS SERVICES SAIBAN: GR4370100000000457377956301Όνομα Δικαιούχου: Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.)

Για την υποβολή εργασιών πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παραμένουμε στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

Πάνου Αφροδίτη

3 Kalapothaki str, 54624 Thessaloniki

T: (++30)   231 403 9704

F: (++30)   231 220 6898

M: (++30)  697 003 1868

Ε: apanou@medcongress.gr

URL: www.medcongress.gr

The event is ongoing.

Date

Δεκ 02 - 04 2022
Ongoing...

Time

08:00 - 18:00

More Info

Read More

Location

λίμνη Πλαστήρα

Organizer

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΛΕΣ
Email
nosos100@gmail.com
Website
https://goulesd.gr/
Read More
QR Code