9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας (περιλήψεις εργασιών)

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας