Αρχική Χωρίς κατηγορία Όλες οι τελευταίες αλλαγές σε μισθούς & επιδόματα

Όλες οι τελευταίες αλλαγές σε μισθούς & επιδόματα

από admin

Σημαντικές αλλαγές έχουν επέλθει το τελευταίο διάστημα στους μισθούς και στα επιδόματα. Οι απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα, όπως ποιος είναι ο βασικός μισθός ανάλογα με την ηλικία του εργαζόμενου, ποια επιδόματα ισχύουν και ποια έχουν καταργηθεί, τι γίνεται με τις τριετίες κ.λπ., δίνονται παρακάτω. Ειδικότερα:

–Βασικός μισθός (άνω των 25 ετών): Ο βασικός μισθός της Εθνικής Σύμβασης Εργασίας για νεοπροσλαμβανόμενο υπάλληλο άνω των 25 ετών, χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς ειδικότητα, είναι τα 586,08 ευρώ μικτά και 644,68 ευρώ αν είναι παντρεμένος, οπότε δικαιούται προσαύξηση 10% ή 58,6 ευρώ με επίδομα γάμου.

–Βασικός μισθός (κάτω των 25 ετών): Για τους κάτω των 25 ετών ο μισθός είναι 510,95 ευρώ. Και μετά τις ασφαλιστικές εισφορές είναι 431,75 ευρώ (510,95 x 15,5% = 79,19 ευρώ και επομένως 510,95 – 79,19 = 432,75 ευρώ).

–Τριετίες: Όσοι αμείβονται με τα 586,08 ευρώ δικαιούνται επίδομα για κάθε κλεισμένη τριετία. Δηλαδή τα 586,08 θα πάρουν την πρώτη τριετία (10%) όταν συμπληρωθούν 3 έτη από την πρόσληψη. Στα 6 συμπληρωμένα έτη θα πάρουν άλλο ένα 5% και στα 9 έτη ακόμη 5%.

–Έως το 2012: Το επίδομα τριετιών δεν χορηγείται από τις 14/2/2012. Όσοι δηλαδή είχαν μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο συμπληρωμένες 3 τριετίες σταματάνε εκεί, και για την εργασία από τις 14/2/2012 και μετά δεν θα έχουν προσαύξηση 10% επί του βασικού τους μισθού.

–Νεοπροσλαμβανόμενοι: Τα επιδόματα προϋπηρεσίας δεν χορηγούνται για τους νεοπροσλαμβανόμενους από 14/2/2012 και μετά.

–Κλαδικές συμβάσεις: Για τις κατηγορίες μισθωτών, όπως λογιστές, τραπεζοϋπάλληλοι κ.λπ.) που είχαν κλαδική σύμβαση και η σύμβαση αυτή έληξε αλλά δεν ανανεώθηκε, καταβάλλονται πλέον μόνον 4 επιδόματα: επίδομα τέκνων (5% για κάθε παιδί), επίδομα προϋπηρεσίας (ανάλογα με το κλιμάκιο που είχαν βάσει ετών εργασίας). επίδομα σπουδών (5% για κάθε έτος σπουδών με ανώτατο το 25% για ΤΕΙ, ΑΕΙ, ΚΑΤΕΕ, ή 18% για πτυχίο ΑΕΙ και 13% για ΤΕΙ, ανάλογα με το τι ίσχυε σε κάθε κλαδική σύμβαση). Και, τέλος, ανθυγιεινό επίδομα, ανάλογα με την ειδικότητα. Στο Δημόσιο, το ανθυγιεινό επίδομα καταβάλλεται σε τρεις κατηγορίες, με 150 ευρώ το μήνα, για όσους ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, 70 ευρώ για τις ειδικότητες της δεύτερης και 35 ευρώ για τις ειδικότητες της τρίτης κατηγορίας. Ενώ, στον ιδιωτικό τομέα, το ανθυγιεινό πάει ως ποσοστό επί του μισθού (5%, 10%, 12%).

–Υπερωρίες: Οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, για νυχτερινή απασχόληση και για εργασία Κυριακής ή αργίας. Η νομοθεσία προβλέπει προσαύξηση 75% στο ωρομίσθιο για εργασία Κυριακής ή αργίας, προσαύξηση 25% για νυχτερινή εργασία, προσαύξηση 20% για τις υπερωρίες από τις 40 έως τις 43 ώρες την εβδομάδα, 40% για την υπερωρία από την 43η ως την 45η ώρα και 80% για τις υπερωρίες, δηλαδή πέραν της 46ης ώρας.

–Ατομικές συμβάσεις: Στις ατομικές συμβάσεις εργασίας, ο μισθός είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμος. Ο εργαζόμενος μπορεί να συμφωνήσει ό,τι θέλει με τον εργοδότη, χωρίς περιορισμούς, παρά μόνο το ελάχιστο ποσό που θα συμφωνηθεί να μην είναι κάτω από τα 586,08 ευρώ για τους άνω των 25 ετών και κάτω των 510,95 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών. Αξίζει όμως να επισημανθεί ότι στις άδειες η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται υποχρεωτικά και με ατομική σύμβαση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει