Φυτοοιστρογόνα και Oστεοπόρωση

Π Αθανασίου, Α Κορδαλής, Ι Κώστογλου-Αθανασίου. Φυτοοιστρογόνα και οστεοπόρωση. Ελληνική Ρευματολογία 16: 271-277, 2005.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ