Αρχική Φορολογικά ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

από admin
 
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
16/6 Χαρτόσημο δανείων

Καταβολή χαρτοσήμου για : α) δανείων μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιρειών ή και τρίτων, β) καταθέσεων ή αναλήψεων χρημάτων από εταίρους ή μετόχους από ή προς εταιρείες, τα οποία καταχωρίστηκαν στα βιβλία των επιχειρήσεων κατά τον προηγούμενο  μήνα.

26/6 Δήλωση  intrastat

Οι τηρούντες απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές του μήνα Μαρτίου, καταθέτουν δήλωση intrastat.

Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου στη διεύθυνση ΕΣΥΕ

26/6 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing)

Οι τηρούντες απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.  για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών  του προηγούμενου μήνα, υποβάλουν τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

27/6 Εισόδημα από μερίσματα. Υποβολή δήλωσης

Εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.

27/6 Εισόδημα από δικαιώματα. Υποβολή δήλωσης

Υποβολή δήλωσης από κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, από φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενο που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα του παρακρατηθέντος φόρου 20% για τα εισοδήματα από δικαιώματα μέσα στον προηγούμενο μήνα.

30/6 Υποβολή προσωρινής δήλωσης

Υποβολή προσωρινής δήλωσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφοράς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του  Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων  που παρακρατήθηκε, τον προηγούμενο μήνα.

30/6 Υποβολή ΑΠΔ σε ΙΚΑ

Υποβολή ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου προηγούμενου μήνα.

30/6 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ

Καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, κλπ ταμείων μισθολογικής περιόδου προηγούμενου μήνα  και Δώρου Πάσχα.

30/6 Περιοδική δήλωση ΦΠΑ

Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ,  τηρούν διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ, έως και την ημερομηνία αυτή, εφόσον έχουν  χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ, δηλαδή ποσό προς πληρωμή. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται μέσω taxis.

30/6 Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ατομικών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 για ατομικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Επίσημες Αργίες μηνός Ιουνίου

9/6 Αγίου Πνεύματος (αργία κατ’ έθιμο)

Η συμβουλή – Το άρθρο του μήνα

Από 1 Ιουλίου 2014 μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές.

Η μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ , θα είναι 3,90% , εκ των οποίων το  2,90% αφορά τις  εργοδοτικές εισφορές  και το 1,00 % αφορά τις εισφορές εργαζόμενου.

Για περισσότερα πατήστε εδώ .

 

Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις υποχρεώσεις που έχει το λογιστήριο μίας επιχείρησης του τρέχοντος μήνα. Καταγράφονται οι κύριες υποχρεώσεις που έχει ή που πιθανά έχει μια επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών Ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και συναφή επαγγέλματα.

Η καταγραφή και σύνταξη της ενημέρωσης, έγινε από τον Αλεξίου Γεώργιο Λογιστή – Φοροτεχνικό, για λογαριασμό της Λογιστικής – Φοροτεχνικής Εταιρείας «Τεχνολογιστική – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ».

Έχετε την δυνατότητα για κάθε διευκρίνιση, καθώς και για την κατάθεση ερωτημάτων να επικοινωνείτε καθημερινά μαζί του στο 210-86 51 701 ή μέσω emailστο info@texnologistiki.com.

Για μια πιο πλήρη εικόνα της «Τεχνολογιστικής – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ», καθώς  και για συνεχή και onlineενημέρωση, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της, στη διεύθυνση www.texnologistiki.com.

techno_logistikiΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για επιχειρήσεις και ιδιώτες

Στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει