Αρχική Φορολογικά ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

από admin
  • Έως 31/07/2014, η Ηλεκτρονική Υποβολή των Καταστάσεων Εσόδων της περιόδου 01/01-31/03/2014 (ύστερα από δοθείσα παράταση).
  • Έως 31/07/2014, η απόδοση των εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Ιουνίου 2014. 
  • Έως 31/07/2014, η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. Ιουνίου 2014. 
  • Έως 31/07/2014, η ηλεκτρονική υποβολή Φ.Μ.Υ. Μαΐου 2014.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
14/7 Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ατομικών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων (κατόπιν παράτασης που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών)Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 για ατομικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
15/7 Χαρτόσημο δανείωνΚαταβολή χαρτοσήμου για : α) δανείων μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιρειών ή και τρίτων, β) καταθέσεων ή αναλήψεων χρημάτων από εταίρους ή μετόχους από ή προς εταιρείες, τα οποία καταχωρίστηκαν στα βιβλία των επιχειρήσεων κατά τον προηγούμενο  μήνα.
26/7 Δήλωση  intrastatΟι τηρούντες απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές του μήνα Μαρτίου, καταθέτουν δήλωση intrastat.

Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου στη διεύθυνση ΕΣΥΕ

26/7 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing)Οι τηρούντες απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.  για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών  του προηγούμενου μήνα, υποβάλουν τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
28/7 Εισόδημα από μερίσματα. Υποβολή δήλωσηςΕισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.
28/7 Εισόδημα από δικαιώματα. Υποβολή δήλωσηςΥποβολή δήλωσης από κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, από φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενο που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα του παρακρατηθέντος φόρου 20% για τα εισοδήματα από δικαιώματα μέσα στον προηγούμενο μήνα.
31/7 Υποβολή προσωρινής δήλωσηςΥποβολή προσωρινής δήλωσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφοράς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του  Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων  που παρακρατήθηκε, τον προηγούμενο μήνα.
31/7 Συγκεντρωτικές καταστάσεις  (Μ.Υ.Φ.) τιμολογίων πελατών – προμηθευτών ημερολογιακού έτους 2014Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, ανά τρίμηνο ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων.
31/7 Υποβολή ΑΠΔ σε ΙΚΑΥποβολή ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου προηγούμενου μήνα.
31/7 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑΚαταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, κλπ ταμείων μισθολογικής περιόδου προηγούμενου μήνα .
31/7 Περιοδική δήλωση ΦΠΑΟι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ,  τηρούν απλογραφικά ή και διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ, έως και την ημερομηνία αυτή, εφόσον έχουν  χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ, δηλαδή ποσό προς πληρωμή. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται μέσω taxis.

 

Επίσημες Αργίες μηνός Ιουλίου

Δεν υπάρχουν

 

Η συμβουλή – Το άρθρο του μήνα

Ένα σωστά οργανωμένο λογιστήριο σε μια επιχείρηση, μπορεί να εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο στον τρόπο λειτουργίας της παρέχοντας τα ακριβή στοιχεία και δεδομένα όποτε αυτά ζητούνται. Μειώνει σημαντικά το άγχος και τις σκοτούρες του επιχειρηματία συνεισφέροντας καθοριστικά στην λήψη των σωστών αποφάσεων και στρατηγικών για την ανάπτυξή της.

Σας καταθέτουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση με 12 ενέργειες που πρέπει  να κάνετε προκειμένου να έχετε ένα οργανωμένο λογιστήριο.

Για περισσότερα πατήστε εδώ .

 

Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις υποχρεώσεις που έχει το λογιστήριο μίας επιχείρησης του τρέχοντος μήνα. Καταγράφονται οι κύριες υποχρεώσεις που έχει ή που πιθανά έχει μια επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών Ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και συναφή επαγγέλματα.

Η καταγραφή και σύνταξη της ενημέρωσης, έγινε από τον Αλεξίου Γεώργιο Λογιστή – Φοροτεχνικό, για λογαριασμό της Λογιστικής – Φοροτεχνικής Εταιρείας «Τεχνολογιστική – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ».

Έχετε την δυνατότητα για κάθε διευκρίνιση, καθώς και για την κατάθεση ερωτημάτων να επικοινωνείτε καθημερινά μαζί του στο 210-86 51 701 ή μέσω emailστο info@texnologistiki.com.

Για μια πιο πλήρη εικόνα της «Τεχνολογιστικής – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ», καθώς  και για συνεχή και onlineενημέρωση, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της, στη διεύθυνση www.texnologistiki.com.
techno_logistikiΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για επιχειρήσεις και ιδιώτες

Στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει