Αρχική Φορολογικά Φορολογικές υποχρεώσεις Οκτωβρίου

Φορολογικές υποχρεώσεις Οκτωβρίου

από admin
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
27/10 Δήλωση intrastat

Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές συναλλαγές (εκτός υπηρεσιών), πρέπει να καταθέσετε δήλωση intrastat.Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου στη διεύθυνση ΕΣΥΕ.

27/10 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing)

Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών, πρέπει να καταθέσετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

31/10 Υποβολή ΑΠΔ σε ΙΚΑ

Αν η επιχείρησή σας, κατά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησε έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλετε στο ΙΚΑ  ΑΠΔ περιόδου προηγούμενου μήνα.

31/10 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ

Καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, κλπ ταμείων μισθολογικής περιόδου προηγούμενου μήνα .

31/10 Υποβολή προσωρινής δήλωσης

Υποβολή προσωρινής δήλωσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφοράς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του  Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων  που παρακρατήθηκε, τον προ- προηγούμενο μήνα.

Επίσημες Αργίες μηνός Οκτωβρίου

28/10 Εθνική Εορτή

Επισημάνσεις μας – Ενημερώσεις

 • Αν η επιχείρησή σας προτίθεται να απασχολήσει πρακτικά ασκούμενο από Τ.Ε.Ι., θα πρέπει να ξέρετε ότι η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι εξάμηνη, οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ είναι μόνο 1% και οι αποδοχές του πρακτικά ασκούμενου επιδοτούνται κατά 50% από τον ΟΑΕΔ.
  Για περισσότερα πατήστε εδώ
 • Οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό πρέπει να τηρούν βιβλίο αδειών. Από τον προσεχή Ιανουάριο οι επιχειρήσεις  θα πρέπει να κοινοποιούν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ δεδομένα αδειών του προσωπικού τους. Ο λόγος αυτός κάνει επιπλέον επιτακτική την ανάγκη ορθής ενημέρωσης του βιβλίου αδειών.
  Για περισσότερα πατήστε εδώ
 • Ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας είναι σε ισχύ. Με το πρόγραμμα αυτό έχετε την δυνατότητα, χωρίς κανένα κόστος, να απασχολήσετε πρακτικά ασκούμενους .
  Για περισσότερα πατήστε εδώ
 • Ως εργατικό ατύχημα, χαρακτηρίζεται το ατύχημα που συμβαίνει εντός του χώρου και του χρόνου εργασίας ενός εργαζόμενου. Επίσης σε ειδικές περιπτώσεις, εργατικό ατύχημα μπορεί να χαρακτηριστεί και το ατύχημα που συμβαίνει εκτός χρόνου και χώρου εργασίας.

Αν είχατε ή έχετε τέτοια περίπτωση, πατήστε εδώ

 • Δεν ισχύει πλέον  η καταληκτική ημερομηνία 30/09/2014 για την ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Εσόδων Α’, Β’ , Γ’ Τριμήνων 2014, τα οποία μπορούν να κατατεθούν έως και την 31/1/2015.

Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις υποχρεώσεις που έχει το λογιστήριο μίας επιχείρησης του τρέχοντος μήνα. Καταγράφονται οι κύριες υποχρεώσεις που έχει ή που πιθανά έχει μια επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών Ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και συναφή επαγγέλματα, η οποία δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ.

Η καταγραφή και σύνταξη της ενημέρωσης, έγινε από τον Αλεξίου Γεώργιο Λογιστή – Φοροτεχνικό, για λογαριασμό της Λογιστικής – Φοροτεχνικής Εταιρείας «Τεχνολογιστική – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ».

Έχετε την δυνατότητα για κάθε διευκρίνιση, καθώς και για την κατάθεση ερωτημάτων να επικοινωνείτε καθημερινά μαζί του στο 210-86 51 701 ή μέσω emailστο info@texnologistiki.com.

Για μια πιο πλήρη εικόνα της «Τεχνολογιστικής – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ», καθώς  και για συνεχή και onlineενημέρωση, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της, στη διεύθυνση www.texnologistiki.com.

techno_logistikiΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για επιχειρήσεις και ιδιώτες

Στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει