Αρχική Φορολογικά Φορολογικές υποχρεώσεις Φεβρουαρίου

Φορολογικές υποχρεώσεις Φεβρουαρίου

από editor
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1/2 Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9

Οι μεταβολές που γίνονται  στο Ε9 υποβάλλονται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία μεταβολής

15/2 Κατάθεση βεβαιώσεων

Αν η επιχείρησή σας, ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά το προηγούμενο έτος έχει παρακρατήσει φόρο από αμοιβές μισθοδοσίας εργαζομένων της ή από τιμολόγια προμηθευτών της, καταθέτει βεβαιώσεις αμοιβών – παρακράτησης.

28/2 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing)

Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών, πρέπει να καταθέσετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

28/2 Δήλωση  intrastat

Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές συναλλαγές (εκτός υπηρεσιών), πρέπει να καταθέσετε δήλωση intrastat.

Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου στη διεύθυνση ΕΣΥΕ.

28/2 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ

Καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, κλπ ταμείων μισθολογικής περιόδου προηγούμενου μήνα.

28/2 Υποβολή προσωρινής δήλωσης

Υποβολή προσωρινής δήλωσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφοράς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του  Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων  που παρακρατήθηκε, τον προ- προηγούμενο μήνα.

28/2 Υποβολή καταστάσεων ΜΥΦ

Υποβάλλονται οι ετήσιες καταστάσεις πελατών προμηθευτών και συναλλαγών – ΜΥΦ, έτους 2017.

28/2 Υποβολή ΑΠΔ σε ΙΚΑ

Αν η επιχείρησή σας, κατά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησε έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλετε στο ΙΚΑ  ΑΠΔ περιόδου προηγούμενου μήνα.

28/2 Υποβολή κατάστασης ετήσιων αδειών – Ε11 (Κατόπιν παράτασης)

Αν η επιχείρησή σας, κατά το προηγούμενο έτος απασχόλησε έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλετε στο ΣΕΠΕ, μέσω του συστήματος Εργάνη, το έντυπο Ε11 με την ετήσια χρήση κανονικής άδειας του συνόλου των εργαζομένων της επιχείρησης.

Επίσημες Αργίες μηνός Φεβρουαρίου

19/2 Καθαρά Δευτέρα

 

 

 

Επισημάνσεις μας – Ενημερώσεις

  • Ρύθμιση οφειλών έως 50.000,00 ευρώ σε Δ.Ο.Υ. με αποπληρωμή έως 120 δόσεις.  Για περισσότερα  πατήστε εδώ.

 

Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις υποχρεώσεις που έχει το λογιστήριο μίας επιχείρησης του τρέχοντος μήνα. Καταγράφονται οι κύριες υποχρεώσεις που έχει ή που πιθανά έχει μια επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών Ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και συναφή επαγγέλματα, η οποία δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ.

 

Για μια πιο πλήρη εικόνα της «Τεχνολογιστικής – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ», καθώς  και για συνεχή και on line ενημέρωση, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της, στη διεύθυνση www.texnologistiki.com.

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

                                             Για επιχειρήσεις και ιδιώτες

                                             Στην Αττική

Μπορεί επίσης να σας αρέσει