Αρχική Φορολογικά Φορολογικές υποχρεώσεις Σεπτεμβρίου

Φορολογικές υποχρεώσεις Σεπτεμβρίου

από admin
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
15/9 Χαρτόσημο δανείων

Καταβολή χαρτοσήμου για : α) δανείων μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιρειών ή και τρίτων, β) καταθέσεων ή αναλήψεων χρημάτων από εταίρους ή μετόχους από ή προς εταιρείες, τα οποία καταχωρίστηκαν στα βιβλία των επιχειρήσεων κατά τον προηγούμενο  μήνα.

26/9 Δήλωση  intrastat

Οι τηρούντες απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές του μήνα Μαρτίου, καταθέτουν δήλωση intrastat.

Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου στη διεύθυνση ΕΣΥΕ

26/9 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing)

Οι τηρούντες απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.  για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών  του προηγούμενου μήνα, υποβάλουν τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

29/9 Εισόδημα από μερίσματα. Υποβολή δήλωσης

Εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.

29/9 Εισόδημα από δικαιώματα. Υποβολή δήλωσης

Υποβολή δήλωσης από κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, από φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενο που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα του παρακρατηθέντος φόρου 20% για τα εισοδήματα από δικαιώματα μέσα στον προηγούμενο μήνα.

30/9 Υποβολή ΑΠΔ σε ΙΚΑ

Υποβολή ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου προηγούμενου μήνα.

30/9 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ

Καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, κλπ ταμείων μισθολογικής περιόδου προηγούμενου μήνα. Επίσης καταβάλλετε υπέρ λογαριασμού παιδικών κατασκηνώσεων και 20,00 ευρώ ανά εργαζόμενο που είχε η επιχείρηση τον μήνα Αύγουστο. Η κατάθεση γίνεται ως «εισφορές Αυγούστου».

30/9 Περιοδική δήλωση ΦΠΑ

Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ,  τηρούν διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ, έως και την ημερομηνία αυτή, εφόσον έχουν  χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ, δηλαδή ποσό προς πληρωμή. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται μέσω taxis.

30/9 Υποβολή προσωρινής δήλωσης

Υποβολή προσωρινής δήλωσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφοράς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του  Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων  που παρακρατήθηκε, τον προηγούμενο μήνα.

30/9 Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών – προμηθευτών ημερολογιακού έτους 2014

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, ανά τρίμηνο ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων.

Επίσημες Αργίες μηνός Σεπτεμβρίου

Δεν υπάρχουν

Η συμβουλή – Το άρθρο του μήνα

Πιστωτικά τιμολόγια σε ΕΟΠΥΥ. Τρόπος και χρόνος έκδοσής τους

Για τα ποσά των εκπτώσεων που χορηγούνται από τα φαρμακεία και τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ, στο εξής  θα εκδίδονται πιστωτικά τιμολόγια για την χρήση εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και χορηγούνται οι εν λόγω εκπτώσεις, ανεξάρτητα εάν αυτές αφορούν συναλλαγές προηγούμενης διαχειριστικής  περιόδου.

Για περισσότερα πατήστε εδώ .

 

Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις υποχρεώσεις που έχει το λογιστήριο μίας επιχείρησης του τρέχοντος μήνα. Καταγράφονται οι κύριες υποχρεώσεις που έχει ή που πιθανά έχει μια επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών Ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και συναφή επαγγέλματα.

Η καταγραφή και σύνταξη της ενημέρωσης, έγινε από τον Αλεξίου Γεώργιο Λογιστή – Φοροτεχνικό, για λογαριασμό της Λογιστικής – Φοροτεχνικής Εταιρείας «Τεχνολογιστική – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ».

Έχετε την δυνατότητα για κάθε διευκρίνιση, καθώς και για την κατάθεση ερωτημάτων να επικοινωνείτε καθημερινά μαζί του στο 210-86 51 701 ή μέσω emailστο info@texnologistiki.com.

Για μια πιο πλήρη εικόνα της «Τεχνολογιστικής – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ», καθώς  και για συνεχή και onlineενημέρωση, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της, στη διεύθυνση www.texnologistiki.com.

                                               techno_logistiki ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για επιχειρήσεις και ιδιώτες

Στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει