Αρχική Φορολογικά Φορολογικές – Λογιστικές Υποχρεώσεις Μαΐου 2014

Φορολογικές – Λογιστικές Υποχρεώσεις Μαΐου 2014

από admin

 

ΗΜ/ΝΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

15/5 Χαρτόσημο δανείων Καταβολή χαρτοσήμου για : α) δανείων μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιρειών ή και τρίτων, β) καταθέσεων ή αναλήψεων χρημάτων από εταίρους ή μετόχους από ή προς εταιρείες, τα οποία καταχωρίστηκαν στα βιβλία των επιχειρήσεων κατά το μήνα Απρίλιο.
20/5 Ειδικός φόρος επί των ακινήτων Υποβολή δήλωσης και εφάπαξ καταβολή του ειδικού φόρου που αναλογεί στην αξία των ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα.
26/5 Δήλωση  intrastat Οι τηρούντες απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές του μήνα Μαρτίου, καταθέτουν δήλωση intrastat.Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου στη διεύθυνση ΕΣΥΕ
26/5 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing) Οι τηρούντες απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.  για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών  του μήνα Απριλίου, υποβάλουν τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
28/5 Εισόδημα από μερίσματα. Υποβολή δήλωσης Εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.
28/5 Εισόδημα από δικαιώματα. Υποβολή δήλωσης Υποβολή δήλωσης από κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, από φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενο που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα του παρακρατηθέντος φόρου 20% για τα εισοδήματα από δικαιώματα μέσα στον μήνα Μάρτιο.
30/5 Υποβολή προσωρινής δήλωσης Υποβολή προσωρινής δήλωσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφοράς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του  Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων  που παρακρατήθηκε, τον μήνα Μάρτιο.
30/5 Υποβολή ΑΠΔ σε ΙΚΑ Υποβολή ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου μηνός Απριλίου.
30/5 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ Καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, κλπ ταμείων μισθολογικής περιόδου μηνός Απριλίου.
30/5 Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων Υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014.
30/5 Περιοδική δήλωση ΦΠΑ Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ,  τηρούν διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ, έως και την ημερομηνία αυτή, εφόσον έχουν  χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ, δηλαδή ποσό προς πληρωμή. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται μέσω taxis.
30/5 Υποβολή ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ,  τηρούν διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ χρήσης 2013.
30/5 Υποβολή δήλωσης ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 για εταιρείες με νομική μορφή ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ,  που τηρούν διπλογραφικά  βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. Σε περίπτωση που από τη δήλωση προκύπτει ποσό προς πληρωμή, καταβολή του 1/8 αυτού.

 

Επίσημες Αργίες μηνός Μαΐου

1/5 Πρωτομαγιά

 

Η συμβουλή – Το άρθρο του μήνα

Παρακράτηση φόρου. Πότε γίνεται και πότε εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση

Δείτε  πότε και σε ποια εισοδήματα ή αμοιβές γίνεται παρακράτηση φόρου, καθώς και σε ποιες περιπτώσεις εξ αυτών, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.

Για να δείτε το άρθρο αυτό πατήστε εδώ .

 

Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις υποχρεώσεις που έχει το λογιστήριο μίας επιχείρησης του τρέχοντος μήνα. Καταγράφονται οι κύριες υποχρεώσεις που έχει ή που πιθανά έχει μια επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών Ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και συναφή επαγγέλματα.

Η καταγραφή και σύνταξη της ενημέρωσης, έγινε από τον Αλεξίου Γεώργιο Λογιστή – Φοροτεχνικό, για λογαριασμό της Λογιστικής – Φοροτεχνικής Εταιρείας «Τεχνολογιστική – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ».

Έχετε την δυνατότητα για κάθε διευκρίνιση, καθώς και για την κατάθεση ερωτημάτων να επικοινωνείτε καθημερινά μαζί του στο 210-86 51 701 ή μέσω email στο info@texnologistiki.com .

Για μια πιο πλήρη εικόνα της «Τεχνολογιστικής – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ», καθώς  και για συνεχή και on line ενημέρωση, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της, στη διεύθυνση www.texnologistiki.com.

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

                                                Για επιχειρήσεις και ιδιώτες

                                                Στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει