Αρχική Φορολογικά Φορολογικές Υποχρεώσεις Αυγούστου

Φορολογικές Υποχρεώσεις Αυγούστου

από editor
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1/8 Διόρθωση στοιχείων Ε9

Οι μεταβολές στο Ε9 προηγούμενου μήνα, μπορούν να γίνουν εμπρόθεσμα μέσω taxis εντός 30 ημερών από την ημερομηνία μεταβολής.

1/8 Βιβλίο αδειών

Αν η επιχείρησή σας απασχολεί έμμισθο προσωπικό το οποίο κάνει χρήση κανονικής αδείας, αυτή καταγράφεται στο βιβλίο αδειών της επιχείρησης και φέρει υπογραφή εργαζόμενου και εργοδότη.

16/8 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα (εταιρείες), οι οποίες τηρούν απλογραφικά βιβλία.

26/8 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing)

Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών, πρέπει να καταθέσετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

31/8 Δήλωση  intrastat

Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές συναλλαγές (εκτός υπηρεσιών), πρέπει να καταθέσετε δήλωση intrastat.

Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου στη διεύθυνση ΕΣΥΕ.

31/8 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ

Καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, κλπ ταμείων μισθολογικής περιόδου προηγούμενου μήνα.

31/8 Υποβολή ΑΠΔ σε ΙΚΑ

Αν η επιχείρησή σας, κατά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησε έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλετε στο ΙΚΑ  ΑΠΔ περιόδου προηγούμενου μήνα, καθώς και τις εισφορές Δώρου Πάσχα.

31/8 Υποβολή προσωρινής δήλωσης

Υποβολή προσωρινής δήλωσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφοράς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του  Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων  που παρακρατήθηκε, τον προ- προηγούμενο μήνα.

 

 

Επίσημες Αργίες μηνός Αυγούστου

15/8 Δεκαπενταύγουστος

 

 

Επισημάνσεις μας – Ενημερώσεις

  • Εργασιακά – Αλλαγές σε αδήλωτη εργασία, ασυνόδευτους ανηλίκους, λοιπά με τον Νόμο 4554/2018 :  Για περισσότερα πατήστε εδώ.

 

Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις υποχρεώσεις που έχει το λογιστήριο μίας επιχείρησης του τρέχοντος μήνα. Καταγράφονται οι κύριες υποχρεώσεις που έχει ή που πιθανά έχει μια επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών Ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και συναφή επαγγέλματα, η οποία δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ.

Η καταγραφή και σύνταξη της ενημέρωσης, έγινε από τον Αλεξίου Γεώργιο Λογιστή – Φοροτεχνικό, για λογαριασμό της Λογιστικής – Φοροτεχνικής Εταιρείας «Τεχνολογιστική – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ».

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Για επιχειρήσεις και ιδιώτες

 Στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα               

Μπορεί επίσης να σας αρέσει