Αρχική Φορολογικά Φορολογικές Υποχρεώσεις Απριλίου 2014

Φορολογικές Υποχρεώσεις Απριλίου 2014

από admin

Φορολογικές Υποχρεώσεις ΜΗΝΟΣ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΗΜ/ΝΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

16/4 Καταβολή μισθοδοσίας Δώρου Πάσχα
Σε περίπτωση ύπαρξης εργασιακής σχέσης από 1/1 έως 30/4 καταβάλλεται Δώρο Πάσχα στον εργαζόμενο. Η εμπρόθεσμη καταβολή του γίνεται έως και την Μεγάλη Τετάρτη.
22/4 Κατάθεση κατάστασης Συμφωνητικών
Αφορά συμφωνητικά το οποία έχουν γίνει γραπτά, μεταξύ επιτηδευματιών και τρίτων εντός του τριμήνου Ιανουαρίου – Μαρτίου, τα οποία καταχωρούνται σε κατάσταση η οποία υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία για θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
22/4 Περιοδική δήλωση ΦΠΑ
Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ,  τηρούν απλογραφικά  ή διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ, έως και την ημερομηνία αυτή, εφόσον έχουν  χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ, δηλαδή ποσό προς πληρωμή. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται μέσω taxis.
28/4 Δήλωση intrastat
Οι τηρούντες απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές του μήνα Μαρτίου, καταθέτουν δήλωση intrastat.Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου στη διεύθυνση ΕΣΥΕ
28/4 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing)
Οι τηρούντες απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.  για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών  του μήνα Μαρτίου, υποβάλουν τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
30/4 Δήλωση φόρου διανομής μερισμάτων
Εισόδημα που προκύπτει για δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη οι εταιρείες με νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ για τα κέρδη χρήσης 2013 που διένειμαν με την τακτική τους Γενική Συνέλευση της 31/3/2014, αποδίδουν φόρο διανομής κερδών 10% με την κατάθεση της δήλωσης φόρου διανομής μερισμάτων.
30/4 Υποβολή προσωρινής δήλωσης
Υποβολή προσωρινής δήλωσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφοράς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του  Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων  που παρακρατήθηκε, τον μήνα Φεβρουάριο.
30/4 Υποβολή ΑΠΔ σε ΙΚΑ
Υποβολή ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου μηνός Μαρτίου.
30/4 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ
Καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, κλπ ταμείων μισθολογικής περιόδου μηνός Μαρτίου.
30/4 Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου ΦΠΑ
Υποβολή του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ σύμφωνα με το Ν. 3296/2004. Αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ.
30/4 Οριστική δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
Υποβάλλεται η Οριστική δήλωση απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών χρήσης 2013.
30/4 Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις
Υποβάλλεται η Οριστική δήλωση για τα εισοδήματα χρήσης 2013 (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών) από εμπορικές επιχειρήσεις.
30/4 Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα
Υποβάλλεται η Οριστική δήλωση για τα εισοδήματα χρήσης 2013 (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών) από ελευθέρια επαγγέλματα.
30/4 Υποβολή ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ,  τηρούν απλογραφικά βιβλία, υποβάλουν εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ χρήσης 2013.
30/4 Υποβολή δήλωσης προσωπικών εταιρειών
Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 για εταιρείες με νομική μορφή ΟΕ, ΕΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
30/4 Περιοδική δήλωση ΦΠΑ (μηδενική ή πιστωτική)
Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ,  τηρούν απλογραφικά  ή διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ, έως και την ημερομηνία αυτή, εφόσον αυτή είναι μηδενική ή πιστωτική. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται μέσω taxis.

Επίσημες Αργίες μηνός Απριλίου

21/4 Δευτέρα του Πάσχα

 

Κατ’ έθιμο Αργίες μηνός Απριλίου

18/4 Μεγάλη Παρασκευή

 

Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις υποχρεώσεις που έχει το λογιστήριο μίας επιχείρησης του τρέχοντος μήνα. Καταγράφονται οι κύριες υποχρεώσεις που έχει ή που πιθανά έχει μια επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών Ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και συναφή επαγγέλματα.

Η καταγραφή και σύνταξη της ενημέρωσης, έγινε από τον Αλεξίου Γεώργιο Λογιστή – Φοροτεχνικό, για λογαριασμό της Λογιστικής – Φοροτεχνικής Εταιρείας «Τεχνολογιστική – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ».

Έχετε την δυνατότητα για κάθε διευκρίνιση, καθώς και για την κατάθεση ερωτημάτων να επικοινωνείτε καθημερινά μαζί του στο 210-86 51 701 ή μέσω email στο info@texnologistiki.com .

Για μια πιο πλήρη εικόνα της «Τεχνολογιστικής – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ», καθώς  και για συνεχή και on line ενημέρωση, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της, στη διεύθυνση www.texnologistiki.com.

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

                                                

techno_logistiki

Για επιχειρήσεις και ιδιώτες

                                                Στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει