Αρχική Επαγγελματικά Υποχρέωση ιατρών για την ανάρτηση της Πινακίδας Αποδείξεων

Υποχρέωση ιατρών για την ανάρτηση της Πινακίδας Αποδείξεων

από admin

Προς  

κ. Αθανάσιο Σκορδά –

Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων.

Κοιν: Διεύθυνση Τιμών Παροχής Υπηρεσιών

Αθήνα 08.02.2013

Α.Π 35389

 

ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση ιατρών για την ανάρτηση της Πινακίδας Αποδείξεων»

 

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. Α4-17/28.01.2013 επιστολής δυνάμει της οποίας αποσαφηνίζετε το πεδίο εφαρμογής της με αριθμ. Α2-1145/2012 Αγορανομικής Διάταξης, απαντώντας σε έγγραφο ερώτημα το οποίο σας είχαμε θέσει στις 14.01.2013, όπου αναφέρετο ρητώς ότι οι γιατροί δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι αναρτήθηκε στις 06.02.2013 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου σας, κείμενο που τιτλοφορείται «Απάντηση του υπουργείου ΑνΥπ σε δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο» . Στην ανάρτηση αυτή αναιρείται πλήρως το περιεχόμενο της αρχικής επιστολής και τονίζεται το γεγονός, αφενός ότι ουδεμία εξαίρεση υφίσταται ως προς την υποχρέωση ανάρτησης της σχετικής πινακίδας. Αφετέρου, ότι το προαναφερθέν έγγραφο σας συνιστά την έκφραση μια προσωπικής άποψης.

Επί των ανωτέρω οφείλουμε να σας τονίσουμε το γεγονός ότι:

α) από την ίδια την γραμματική διατύπωση της διάταξης στην έννοια των «επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών» δεν εμπίπτει η άσκηση του ελευθερίου επαγγέλματος, καθώς αποτελεί προεχόντως άσκηση λειτουργήματος,

β) το ανέφικτο εφαρμογής της διάταξης στους γιατρούς ενισχύεται και πάλι από την γραμματική διατύπωση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της εν λόγω Αγορανομικής Διάταξης, καθώς αναφέρεται σε «τηρούμενο τιμοκατάλογο», στοιχείο το οποίο δεν υφίσταται στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.

 

Κύριε Υφυπουργέ,

 

Ουδέποτε ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε από την Πολιτεία επιλεκτική μεταχείριση. Ξεκαθαρίζουμε επίσης για μια ακόμη φορά ότι σαφώς και τασσόμεθα υπέρ της πάταξης της φοροδιαφυγής και θα σταθούμε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια από πλευράς Πολιτείας για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και να αποδεχθούμε πως είναι δυνατόν από πλευράς Πολιτείας να λαμβάνονται αποφάσεις που ευτελίζουν την σχέση μεταξύ ιατρού και ασθενή, μετατρέποντας τον γιατρό σε «έμπορο».

Ενόψει των ανωτέρω λεχθέντων σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για τα ισχύοντα, καθώς δεν δύναται να υφίστανται τόσο αντικρουόμενες και αντιφατικές σκέψεις από πλευράς του Υπουργείου σας.

Ειδικότερα θα πρέπει να ενημερώσετε τους ιατρούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αν τους θεωρείτε «επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών». Αν τους αντιμετωπίζετε με τη λογική αυτή, οφείλετε να τους δώσετε τη δυνατότητα ένταξης στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ , ενόψει του οικονομικού αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει. Δεν μπορείτε αίφνης να τους θεωρείτε επιχειρήσεις μόνο για την ανάρτηση της συγκεκριμένης πινακίδας, αλλά να τους αποκλείετε από χρηματοδοτικά σχέδια και ενισχύσεις.

Σε κάθε περίπτωση , ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απαιτεί τη δίκαιη μεταχείριση από πλευράς Πολιτείας, όλων των μελών του.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                               ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει