Αρχική Φορολογικά Το «ποινολόγιο» των φορολογικών παραβάσεων

Το «ποινολόγιο» των φορολογικών παραβάσεων

από editor

Αφορά εξόφληση με μετρητά, έκδοση φορολογικών στοιχείων, διακίνηση αποθεμάτων χωρίς παραστατικά, επέμβαση ή μη χρήση της ΦΗΜ, υποβολή καταστάσεων, μη διαφύλαξη  του βιβλιαρίου συντήρησης ΦΗΜ

Με Εγκύκλιο καταγράφονται τα πρόστιμα, τα οποία λειτουργούν και αναδρομικά από 7/6/2017, δηλαδή από τότε που άρχισε να ισχύει ο Ν. 4474/2017. Έτσι:

Σημαντική είναι η αναφορά της συναλλαγής με μετρητά, όταν πρόκειται για εξόφληση ποσού 500 € και πάνω. Τότε αυτή η συναλλαγή θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση «μέσων πληρωμής με κάρτα» (όπως πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης, κλπ) ή άλλων «ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής» (όπως τραπεζικό έμβασμα, μέσω λογαριασμού πληρωμών, κλπ). Στην περίπτωση αυτή το πρόστιμο είναι 100,00 € και επιβάλλεται στην επιχείρηση και όχι στον πελάτη και μάλιστα για κάθε συναλλαγή χωριστά.

Για παραβάσεις που αφορούν τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, την ανακριβή έκδοση στοιχείων ή τη λήψη ανακριβών στοιχείων, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., οι οποίες διαπράττονται από 7.6.2017 και μετά επιβάλλεται πρόστιμο 500 ή 1000 ευρώ ανάλογα εάν τηρούνται απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία αντίστοιχα, ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως του πλήθους και της αξίας των στοιχείων.

Αφορά γιατρούς, ασφαλιστικούς πράκτορες, φροντιστήρια και γενικότερα επαγγελματίες και επιχειρήσεις, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους, ή έχουν ενταχθεί στο άρθρο 39 του ΦΠΑ (μικρές επιχειρήσεις), καθώς και κατηγορίες επαγγελματιών που εντάσσονται στα ειδικά καθεστώτα, όπως αλιείς, πρακτορεία ταξιδίων κ.λπ.

Το ίδιο πρόστιμο και ανά φορολογικό έλεγχο προβλέπεται για παραβάσεις που αφορούν τη διακίνηση αποθεμάτων χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων π.χ. δελτίο αποστολής, καθώς και για τη μη αναγραφή της συνολικής ποσότητας για κάθε είδος.

Η ΠΟΛ αφορά και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση, που «πειραχτεί» ο φορολογικός μηχανισμός. Για τις παραβάσεις αυτές η ισχύς είναι επίσης αναδρομικά, αλλά από 1/1/2016. Εφαρμόζονται δε για τις υποθέσεις εκείνες, για τις οποίες μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4410/2016, δηλαδή μέχρι τις 3.8.2016, δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου.

Για παραβάσεις που αφορούν την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στην λειτουργία των ΦΗΜ, οι οποίες διαπιστώνονται από 1.1.2016 και εφεξής, ανεξαρτήτως του χρόνου διάπραξης αυτών, επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, πρόστιμο:

α) 5.000 €, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι ο χρήστης ή ο κάτοχος ΦΗΜ

β) 10.000 €, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ

γ) 20.000 €, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware).

Για παραβάσεις που αφορούν την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένου ΦΗΜ, επιβάλλεται 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών.

Επίσης, για παραβάσεις που αφορούν την έκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης, που αφορούν το ίδιο διάστημα, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών.

Αναφορικά με τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών προμηθευτών, που αφορούν περιόδους από 1.1.2014 και μετά, για οποιαδήποτε εκπρόθεσμη μεταβολή επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, ανά εκπρόθεσμη δήλωση, ανεξάρτητα από το πλήθος των μεταβαλλόμενων στοιχείων.

Δίδονται, τέλος οδηγίες και διευκρινίσεις για την επιβολή ή μη κυρώσεων σε περιπτώσεις παρατυπιών στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων όπως η εκπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων ή στις περιπτώσεις μη διαφύλαξης των θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων, ενώ καθίσταται σαφές ότι για την απώλεια ή τη μη διαφύλαξη αυτών δεν επιβάλλονται κυρώσεις, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί.

Όσον αφορά τη μη διαφύλαξη του Βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη διαφύλαξη αυτού, όταν η διάπραξη (διαπίστωση απώλειας ή δήλωση απώλειας) ανάγεται σε περιόδους από 1.1.2016 και μετά. Βέβαια επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του φορολογούμενου σε αίτημα/πρόσκληση της φορολογικής αρχής για προσκόμιση του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών.

Πηγή: oenet.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει