Αρχική Εκλαϊκευμένα Το επικίνδυνο πάχος από την εφηβεία στην ενηλικίωση*

Το επικίνδυνο πάχος από την εφηβεία στην ενηλικίωση*

από admin

Με την παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η συσχέτιση ανάμεσα στον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) από την εφηβεία στην ενηλικίωση με ασθένειες που συσχετίζονται με την παχυσαρκία σε νεαρούς ενήλικες. Διεξήχθη μία προοπτική μελέτη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρακολουθήθηκαν 37.674 προφανώς υγιείς νέοι άνδρες για την πιθανότητα διάγνωσης, με στεφανιογραφία, στεφανιαίας νόσου και σακχαρώδη διαβήτη, από το προσωπικό του Κέντρου Περιοδικού Ελέγχου του ισραηλινού στρατού. Το ύψος και το βάρος των συμμετεχόντων παρακολουθούνταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με την πρώτη μέτρηση να καταγράφεται στην ηλικία των 17 ετών.
Καταγράφηκαν 1.173 περιστατικά διαβήτη τύπου 2 και 327 στεφανιαίας νόσου. Σε πολυπαραγοντικά μοντέλα προσαρμοσμένα κατάλληλα για την ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, την αρτηριακή πίεση, τον τρόπο ζωής και βιοχημικούς δείκτες στο αίμα, ο αυξημένος ΔΜΣ στην εφηβείαήταν ένας σημαντικός προγνωστικός παράγοντας τόσο για τον διαβήτη όσο και για αγγειογραφικά αποδεδειγμένη στεφανιαία νόσο. Περαιτέρω προσαρμογές για τον ΔΜΣ στην ενηλικίωση αμφισβήτησαν εντελώς τη συσχέτιση του ΔΜΣ της εφηβείας με τον διαβήτη, αλλά όχι και τη συσχέτισή του με τη στεφανιαία νόσο.
Συνεπώς, ένας υψηλός ΔΜΣ στην εφηβεία – στα φυσιολογικά πλαίσια – αποτελεί έναν ουσιαστικό παράγοντα κινδύνου για προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την παχυσαρκία στην ενήλικη ζωή. Επιπλέον, παρόλο που ο κίνδυνος για σακχαρώδη διαβήτη συσχετίζεται κυρίως με αυξημένο ΔΜΣ κοντά στην περίοδο που γίνεται η διάγνωση του διαβήτη, ο κίνδυνος στεφανιαίας νόσου σχετίζεται με υψηλό ΔΜΣ τόσο στην εφηβεία όσο και στην ενηλικίωση, υποστηρίζοντας έτσι την υπόθεση ότι οι διαδικασίες στον μηχανισμό της δημιουργίας της στεφανιαίας νόσου είναι περισσότερο μακροχρόνιες από ό,τι εκείνες που καταλήγουν στον σακχαρώδη διαβήτη.

Tirosh A, Shai I, Afek A, et al. N Engl J Med 2011; 364:13151325.

* Ο αστερίσκος στον τίτλο του άρθρου δηλώνει πως το άρθρο απευθύνεται κυρίως σε μη ειδικούς.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει