Στο υπέρογκο ποσό των 10 ε η ιατρική αμοιβή για εξέταση υποψηφίων οδηγών

Ενώ η αμοιβή των ιατρών είχε μειωθεί στα 10 €  οι υποψήφιοι οδηγοί εξακολουθούσαν να πληρώνουν το ποσό των 90 €, ήτοι για αμοιβή των αντίστοιχων ιατρών (οφθαλμίατρου και παθολόγου) το ποσό των 20€ στον καθένα.

Περισσότερα