Αρχική Χωρίς κατηγορία Πρόσκληση για την Τακτική Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.

Πρόσκληση για την Τακτική Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.

από admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ &

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έτος Ιδρύσεως 1960

 

Αθήνα: 23/10/2011

Α.Π.: 175

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας μας, το Δ.Σ. προσκαλεί τα  Τακτικά και Επικουρικά μέλη της σε Τακτική Εκλογο-απολογιστική  Γενική Συνέλευση την  Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 20.00 στα γραφεία της ΕΡΕ-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10.00π.μ. στον ίδιο χώρο με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 

  1. Έκθεση πεπραγμένων (διετίας 2011-2012)
  2. Οικονομικός απολογισμός
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. Εκλογή Τακτικών και Επικουρικών μελών
  5. Άλλα θέματα
  6. ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ., ήτοι: Αντιπρόεδρο Δ.Σ., Γεν. Γραμματέα, Ταμία, Ειδ. Γραμματέα και   Σύμβουλο
  7. Εκλογές για την ανάδειξη της Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής
  8. Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής   Επαγγελματικών Υποθέσεων, ήτοι: Πρόεδρο της Επιτροπής, Γραμματέα, Σύμβουλο & τους αναπληρωτές αυτών (Υπενθυμίζεται το σχετικό άρθρο του καταστατικού: Στην Επιτροπή συμμετέχουν όλα τα τακτικά μέλη της Εταιρείας. Η Επιτροπή εκπροσωπείται από ξεχωριστό Προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, το Γραμματέα της Επιτροπής και το Σύμβουλο της Επιτροπής, και τους αναπληρωτές αυτών. Το τριμελές Προεδρείο και τα αναπληρωματικά μέλη του εκλέγονται κάθε δύο έτη με ειδική διαδικασία που διενεργείται παράλληλα με τις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Υποχρεωτικά τα δύο τακτικά και τα δύο αναπληρωματικά μέλη του Προεδρείου της Επιτροπής αποτελούν ρευματολόγοι που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, ενώ το ένα τακτικό και το ένα αναπληρωματικό μέλος του Προεδρείου αποτελούν ρευματολόγοι που υπηρετούν σε Δημόσιο Νοσοκομείο. Σε περίπτωση ύπαρξης σε ένα πρόσωπο και των δύο ιδιοτήτων, ήτοι και του υπηρετούντος σε δημόσιο νοσοκομείο και του ασκούντος ελεύθερο επάγγελμα, υπερισχύει η πρώτη εξ αυτών).
  9. Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής   Βορείου Ελλάδος, ήτοι: Πρόεδρο της Επιτροπής, Γραμματέα,      Σύμβουλο & τους αναπληρωτές αυτών.  (Υπενθυμίζεται το σχετικό άρθρο του καταστατικού: Η Επιτροπή Βορείου Ελλάδας με αντικείμενο την επεξεργασία, προβολή και προώθηση των ζητημάτων των μελών που ανακύπτουν στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Επιτροπή συμμετέχουν όσα μέλη δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα.  Η Επιτροπή εκπροσωπείται από ξεχωριστό Προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, το Γραμματέα της Επιτροπής και το Σύμβουλο της Επιτροπής, και τους αναπληρωτές αυτών. Το τριμελές Προεδρείο και τα αναπληρωματικά μέλη του εκλέγονται κάθε δύο έτη με ειδική διαδικασία που διενεργείται παράλληλα με τις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας)

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, όσα τακτικά μέλη επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα  υποχρεούνται να αποστείλουν έγγραφη δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι και δυο (2) μήνες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Δεκτές θα γίνουν οι έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας που θα αποσταλούν στα  γραφεία μας 2 μήνες πριν την Γενική Συνέλευση, δηλαδή έως και την Παρασκευή 30Νοεμβρίου 2012.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για ένα ή περισσότερα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Επιτροπής   Επαγγελματικών Υποθέσεων, η/και της Επιτροπής   Βορείου Ελλάδος, και μόνο τότε, προτάσεις για τις ελλείπουσες υποψηφιότητες υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως, είτε από τρίτους, απευθείας στη Γενική Συνέλευση.

 

 

 

 

 

Μετά τιμής,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Πέτρος Π. Σφηκάκης                          Γεώργιος Καρανικόλας

 

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει