Πρόγραμμα 70ου Συνεδρίου Ορθοπαιδικής Χειρουργικής & Τραυματολογίας

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι το Τελικό Πρόγραμμα του 70ου Συνεδρίου Ορθοπαιδικής Χειρουργικής & Τραυματολογίας, είναι πλέον διαθέσιμο παρακάτω.

Final Final Program