Πρωτόκολλο αντιμετώπισης της επιληπτικής κατάστασης σ τα παιδιά

Η επιληπτική κατάσταση (status epilepticus) είναι ένα απειλητικό για τη ζωήσυμβάν, το οποίο, χωρίς έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση, συνοδεύεται από σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα.