Αρχική Χωρίς κατηγορία ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

από admin

Με σκοπό να υποστηρίξουμε τον ελευθεροεπαγγελματία ιατρό ώστε να δραστηριοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο στις ταχύτατες εξελίξεις που τον επηρεάζουν άμεσα , παρουσιάζουμε παρακάτω  ορισμένες πιθανές εναλλακτικές μορφές συνεργασιών που μπορούν να επιλέξει:

  • Μέτοχος (εταίρος) σε Πολυιατρείο με νομική μορφή Α.Ε. (ή Ε.Π.Ε.) εισφέροντας το ατομικό του ιατρείο σε αυτό με αντάλλαγμα να λάβει ισόποση αξία μετοχών (εταιρικών μεριδίων).
  • Μέτοχος (εταίρος) σε Πολυιατρείο όπως παραπάνω αλλά επιπλέον να επενδύσει και μετρητά ώστε να λάβει πρόσθετες μετοχές (εταιρικά μερίδια) και να συμμετέχει έτσι με μεγαλύτερο ποσοστό στα κέρδη του Πολυιατρείου.
  • Συστεγαζόμενος ιατρός με Πολυιατρείο, μεταφέροντας έτσι την διεύθυνση του ιατρείου του.
  • Συστέγαση Παραρτήματος ιδιωτικού ιατρείου με Πολυιατρείο , διατηρώντας παράλληλα το ιδιωτικό του ιατρείο στον υπάρχοντα χώρο.

 

Η εταιρεία μας με την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της και βασισμένη στις αρχές της υπευθυνότητας και της προόδου, είναι σε θέση να σας υποστηρίξει αφενός για να επιλέξετε την κατάλληλη μορφή συνεργασίας κι αφετέρου για να την  υλοποιήσετε.

                   

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΜΕΛΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΜΕΛΛΟΣ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

   
Αρχιμήδους 4, Π. Φάληρο_ T.K. 175 63 , Τηλ.-Fax: 210-9858235 , e-mail: info@synergein.gr  

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει