Αρχική Διαφήμιση ΠΡΟΣΦΟΡΑ NEO CAMPBELL UROLOGY

ΠΡΟΣΦΟΡΑ NEO CAMPBELL UROLOGY

από admin

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ info@perivolaropoulou.gr

Νεα εκδοση  !  ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ μεχρι 18-12-2015

απο 440…325 !

Campbell-Walsh Urology, 11th Edition   4 τομοι

Campbell-Walsh
                  Urology, 11th Edition
440,00€  325,00€
Συγγραφέας: Wein
Εκδότης: ELSEVIER
ISBN: 9781455775675
Σελίδες: 4176 4 Volumes
Έτος Έκδοσης: 2015 December
Διαστάσεις: 222 X 281 mm
Περιγραφή προϊόντος
 

 

Description

Internationally lauded as the preeminent text in the field, Campbell-Walsh Urology continues to offer the most comprehensive coverage of every aspect of urology. Perfect for urologistsresidents, and practicing physicians alike, this updated 4-volume set highlights all of the essential concepts necessary for every stage of your career, from anatomy and physiology through the latest diagnostic approaches and medical and surgical treatments.

New to this edition
 • A total of 22 new chapters, including Evaluation and Management of Men with Urinary Incontinence; Minimally-Invasive Urinary Diversion; Complications Related to the Use of Mesh and Their Repair; Focal Therapy for Prostate Cancer; Adolescent and Transitional Urology; Principles of Laparoscopic and Robotic Surgery in Children; Pediatric Urogenital Imaging; and Functional Disorders of the Lower Urinary Tract in Children.
 • Previous edition chapters have been substantially revised and feature such highlights as new information on prostate cancer screening, management of non-muscle invasive bladder cancer, and urinary tract infections in children.
 • Includes new guidelines on interstitial cystitis/bladder pain syndrome, uro-trauma, and medical management of kidney stone disease.
 • Anatomy chapters have been expanded and reorganized for ease of access.
 • Boasts an increased focus on robotic surgery, image-guided diagnostics and treatment, and guidelines-based medicine.
 • Features 130 video clips that are easily accessible via Expert Consult.
 • Periodic updates to the eBook version by key opinion leaders will reflect essential changes and controversies in the field.
 • Expert Consult eBook version included with purchase. This enhanced eBook experience offers access to all of the text, figures, tables, diagrams, videos, and references from the book on a variety of devices.
Author Info
By Alan J. Wein, MD, PhD (Hon), FACS, Founders Professor of Urology; Division of Urology; Penn Medicine, Perelman School of Medicine; Chief of Urology; Division of Urology; Penn Medicine, Hospital of the University of Pennsylvania; Program Director, Residency in Urology; Division of Urology; Penn Medicine, University of Pennsylvania Health System; Philadelphia, PA, USA; Louis R. Kavoussi, MD, MBA, Waldbaum-Gardner Distinguished Professor of Urology; Department of Urology, Hofstra North Shore-LIJ School of Medicine; Hampstead, New York; Chairman of Urology; The Arthur Smith Institute for Urology; Lake Success, NY, USA; Alan W. Partin, MD, PhD, Professor and Director of Urology; Department of Urology; The Johns Hopkins School of Medicine; Baltimore, MD, USA and Craig A. Peters, MD, Professor of Urology; University of Texas Southwestern Medical Center; Chief, Section of Pediatric Urology; Children’s Health System; Dallas, TX, USA

 

Table of Contents:
VOLUME 1

PART I Clinical Decision Making

1 Evaluation of the Urologic Patient: History, Physical Examination, and Urinalysis, 1

2 Urinary Tract Imaging: Basic Principles of Computed Tomography, Magnetic Resonance Imaging, and Plain Film, 26

3 Urinary Tract Imaging: Basic Principles of Urologic Ultrasonography, 63

4 Outcomes Research, 85

 

PART II Basics of Urologic Surgery

5 Core Principles of Perioperative Care, 100

6 Fundamentals of Urinary Tract Drainage, 119

7 Principles of Urologic Endoscopy, 136

8 Percutaneous Approaches to the Upper Urinary Tract Collecting System, 153

9 Evaluation and Management of Hematuria, 183

10 Fundamentals of Laparoscopic and Robotic Urologic Surgery, 195

11 Basic Energy Modalities in Urologic Surgery, 225

 

PART III Infections and Inflammation

12 Infections of the Urinary Tract, 237

13 Inflammatory and Pain Conditions of the Male Genitourinary Tract: Prostatitis and Related Pain Conditions, Orchitis, and Epididymitis, 304

14 Bladder Pain Syndrome (Interstitial Cystitis) and Related Disorders, 334

15 Sexually Transmitted Diseases, 371

16 Cutaneous Diseases of the External Genitalia, 387

17 Tuberculosis and Parasitic Infections of the Genitourinary Tract, 421

 

PART IV Molecular and Cellular Biology

18 Basic Principles of Immunology and Immunotherapy in Urologic Oncology, 447

19 Molecular Genetics and Cancer Biology, 459

20 Principles of Tissue Engineering, 482

 

PART V Reproductive and Sexual Function

21 Surgical, Radiographic, and Endoscopic Anatomy of the Male Reproductive System, 498

22 Male Reproductive Physiology, 516

23 Integrated Men’s Health: Androgen Deficiency, Cardiovascular Risk, and Metabolic Syndrome, 538

24 Male Infertility, 556

25 Surgical Management of Male Infertility, 580

26 Physiology of Penile Erection and Pathophysiology of Erectile Dysfunction, 612

27 Evaluation and Management of Erectile Dysfunction, 643

28 Priapism, 669

29 Disorders of Male Orgasm and Ejaculation, 692

30 Surgery for Erectile Dysfunction, 709

31 Diagnosis and Management of Peyronie Disease, 722

32 Sexual Function and Dysfunction in the Female, 749

 

PART VI Male Genitalia

33 Surgical, Radiographic, and Endoscopic Anatomy of the Retroperitoneum, 765

34 Neoplasms of the Testis, 784

35 Surgery of Testicular Tumors, 815

36 Laparoscopic and Robotic-Assisted Retroperitoneal Lymphadenectomy for Testicular Tumors, 838

37 Tumors of the Penis, 846

38 Tumors of the Urethra, 879

39 Inguinal Node Dissection, 890

40 Surgery of the Penis and Urethra, 907

41 Surgery of the Scrotum and Seminal Vesicles, 946

 

VOLUME 2

PART VII Renal Physiology and Pathophysiology

42 Surgical, Radiologic, and Endoscopic Anatomy of the Kidney and Ureter, 967

43 Physiology and Pharmacology of the Renal Pelvis and Ureter, 978

44 Renal Physiology and Pathophysiology, 1007

45 Renovascular Hypertension and Ischemic Nephropathy, 1028

46 Etiology, Pathogenesis, and Management of Renal Failure, 1041

47 Renal Transplantation, 1069

 

PART VIII Upper Urinary Tract Obstruction and Trauma

48 Pathophysiology of Urinary Tract Obstruction, 1089

49 Management of Upper Urinary Tract Obstruction, 1104

50 Upper Urinary Tract Trauma, 1148

 

PART IX Urinary Lithiasis and Endourology

51 Urinary Lithiasis: Etiology, Epidemiology, and Pathogenesis, 1170

52 Evaluation and Medical Management of Urinary Lithiasis, 1200

53 Strategies for Nonmedical Management of Upper Urinary Tract Calculi, 1235

54 Surgical Management of Upper Urinary Tract Calculi, 1260

55 Lower Urinary Tract Calculi, 1291

 

PART X Neoplasms of the Upper Urinary Tract

56 Benign Renal Tumors, 1300

57 Malignant Renal Tumors, 1314

58 Urothelial Tumors of the Upper Urinary Tract and Ureter, 1365

59 Retroperitoneal Tumors, 1403

60 Open Surgery of the Kidney, 1414

61 Laparoscopic and Robotic Surgery of the Kidney, 1446

62 Nonsurgical Focal Therapy for Renal Tumors, 1484

63 Treatment of Advanced Renal Cell Carcinoma, 1500

 

PART XI The Adrenals

64 Surgical and Radiologic Anatomy of the Adrenals, 1519

65 Pathophysiology, Evaluation, and Medical Management of Adrenal Disorders, 1528

66 Surgery of the Adrenal Glands, 1577

 

VOLUME 3

PART XII Urine Transport, Storage, and Emptying

67 Surgical, Radiographic, and Endoscopic Anatomy of the Female Pelvis, 1597

68 Surgical, Radiographic, and Endoscopic Anatomy of the Male Pelvis, 1611

69 Physiology and Pharmacology of the Bladder and Urethra, 1631

70 Pathophysiology and Classification of Lower Urinary Tract Dysfunction: Overview, 1685

71 Evaluation and Management of Women with Urinary Incontinence and Pelvic Prolapse, 1697

72 Evaluation and Management of Men with Urinary Incontinence, 1710

73 Urodynamic and Video-Urodynamic Evaluation of the Lower Urinary Tract, 1718

74 Urinary Incontinence and Pelvic Prolapse: Epidemiology and Pathophysiology, 1743

75 Neuromuscular Dysfunction of the Lower Urinary Tract, 1761

76 Overactive Bladder, 1796

77 The Underactive Detrusor, 1807

78 Nocturia, 1821

79 Pharmacologic Management of Lower Urinary Tract Storage and Emptying Failure, 1836

80 Conservative Management of Urinary Incontinence: Behavioral and Pelvic Floor Therapy and Urethral and Pelvic Devices, 1875

81 Electrical Stimulation and Neuromodulation in Storage and Emptying Failure, 1899

82 Retropubic Suspension Surgery for Incontinence in Women, 1918

83 Vaginal and Abdominal Reconstructive Surgery for Pelvic Organ Prolapse, 1939

84 Slings: Autologous, Biologic, Synthetic, and Midurethral, 1987

85 Complications Related to the Use of Mesh and Their Repair, 2039

86 Injection Therapy for Urinary Incontinence, 2049

87 Additional Therapies for Storage and Emptying Failure, 2070

88 Aging and Geriatric Urology, 2083

89 Urinary Tract Fistulae, 2103

90 Bladder and Female Urethral Diverticula, 2140

91 Surgical Procedures for Sphincteric Incontinence in the Male: The Artificial Urinary Sphincter and Perineal Sling Procedures, 2169

 

 

PART XIII Benign and Malignant Bladder Disorders

92 Tumors of the Bladder, 2184

93 Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer (Ta, T1, and CIS), 2205

94 Management of Metastatic and Invasive Bladder Cancer, 2223

95 Transurethral and Open Surgery for Bladder Cancer, 2242

96 Robotic and Laparoscopic Bladder Surgery, 2254

97 Use of Intestinal Segments in Urinary Diversion, 2281

98 Cutaneous Continent Urinary Diversion, 2317

99 Orthotopic Urinary Diversion, 2344

100 Minimally Invasive Urinary Diversion, 2369

101 Genital and Lower Urinary Tract Trauma, 2379

 

 

PART XIV The Prostate

102 Development, Molecular Biology, and Physiology of the Prostate, 2393

103 Benign Prostatic Hyperplasia: Etiology, Pathophysiology, Epidemiology, and Natural History, 2425

104 Evaluation and Nonsurgical Management of Benign Prostatic Hyperplasia, 2463

105 Minimally Invasive and Endoscopic Management of Benign Prostatic Hyperplasia, 2504

106 Simple Prostatectomy: Open and Robot-Assisted Laparoscopic Approaches, 2535

107 Epidemiology, Etiology, and Prevention of Prostate Cancer, 2543

108 Prostate Cancer Tumor Markers, 2565

109 Prostate Biopsy: Techniques and Imaging, 2579

110 Pathology of Prostatic Neoplasia, 2593

111 Diagnosis and Staging of Prostate Cancer, 2601

112 Management of Localized Prostate Cancer, 2609

113 Active Surveillance of Prostate Cancer, 2628

114 Open Radical Prostatectomy, 2641

115 Laparoscopic and Robotic-Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy and Pelvic Lymphadenectomy, 2663

116 Radiation Therapy for Prostate Cancer, 2685

117 Focal Therapy for Prostate Cancer, 2711

118 Treatment of Locally Advanced Prostate Cancer, 2752

119 Management of Biochemical Recurrence after Definitive Therapy for Prostate Cancer, 2770

120 Hormonal Therapy for Prostate Cancer, 2786

121 Treatment of Castration-Resistant Prostate Cancer, 2804

 

 

VOLUME 4

 

PART XV Pediatric Urology

SECTION A Development and Prenatal Urology

122 Embryology of the Genitourinary Tract, 2823

123 Disorders of Renal Functional Development in Children, 2849

124 Perinatal Urology, 2873

 

SECTION B Basic Principles

125 Urologic Evaluation of the Child, 2893

126 Pediatric Urogenital Imaging, 2909

127 Infection and Inflammation of the Pediatric Genitourinary Tract, 2926

128 Core Principles of Perioperative Management in Children, 2949

129 Principles of Laparoscopic and Robotic Surgery in Children, 2963

 

SECTION C Upper Urinary Tract Conditions

130 Anomalies of the Upper

Μπορεί επίσης να σας αρέσει