Περίπτωση ιδιοπαθούς γενικευμένης ασβεστοποίησης

Περίπτωση ιδιοπαθούς γενικευμένης ασβεστοποίησης απο παιδιατρική τόμος 77 τεύχος 2