Ουσία σε οφθαλμικές σταγόνες κατά του καταρράκτη;

Ερευνητές εντόπισαν χημική ουσία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε οφθαλμικές σταγόνες για την αναστροφή του καταρράκτη-κύριας αιτίας τύφλωσης.

Επιστήμονες του UC San Francisco (UCSF), του University of Michigan (U-M), και του Washington University στο Σαιν Λούις, εντόπισαν ουσία που είναι η πρώτη αρκετά διαλυτή ώστε να δημιουργήσει δυνητικά τη βάση για πρακτικό φάρμακο σε μορφή σταγόνων, κατά του καταρράκτη.

Οι ερευνητές δοκίμασαν την ουσία 29 σε σύνθεση που χρησιμοποιήθηκε ως οφθαλμικές σταγόνες, σε ποντικούς που έφεραν μεταλλάξεις που τους προδιέθεταν στον καταρράκτη. Σε πειράματα ανακάλυψαν ότι οι σταγόνες μερικώς αποκατέστησαν τη διαφάνεια σε φακούς ποντικών που επηρεάστηκαν από τον καταρράκτη.

Παρόμοια αποτελέσματα φάνηκαν όταν οι σταγόνες εφαρμόστηκαν σε ποντικούς που εμφάνισαν φυσιολογικά καταρράκτη λόγω ηλικίας και όταν η ουσία εφαρμόστηκε σε ιστό ανθρώπινου φακού που προσβλήθηκε από καταρράκτη ο οποίος είχε αφαιρεθεί με εγχείρηση.

Ο ερευνητής Gestwicki σημειώνει ότι μόνο κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους θα μπορούσαν να διαπιστώσουν την αξία της ουσίας 29 ως αγωγή για τον καταρράκτη.