Οπτική Νευρίτιδα: Τι πρέπει να γνωρίζει ο γενικός ιατρός