Μελέτη λειτουργικών αυτοαντισωμάτων στη συστηματική αυτοανοσία