Αρχική Επιστημονικά άρθραΠαθολογία Μελέτη επιπολασμού μίας ημέρας της χρήσης αντιβιοτικών σ’ ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνα

Μελέτη επιπολασμού μίας ημέρας της χρήσης αντιβιοτικών σ’ ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνα

από admin

1ο Βραβείο 19° ΠΑΝ/ΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Σγούρος Κωνσταντίνος1, Καλλιοντζή Δέσποινα1, Σουβατζή Κλεοπάτρα1, Βαρβαρούσης Δημήτριος1, Καφαντόγια Κωνσταντίνα2, Μπαρουξής Παναγιώτης1, Παπαδάκης Ιωάννης1, Ραψομανίκης Κάρολος-Παύλος1, Ψαλλίδα Σωτηρία1, Λελέκης Μωυσής1

1 Παθολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», Κηφισιά

2 Γραφείο Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», Κηφισιά

Εισαγωγή: Το πρόβλημα της αντοχής που αποτελεί μείζον θέμα στα ελληνικά νοσοκομεία έχει άμεση συσχέτιση με τη χρήση των αντιβιοτικών. Προκειμένου να ληφθούν μέτρα σε ένα συγκεκριμένο ίδρυμα είναι απαραίτητη η γνώση του τρόπου συνταγογράφησής τους.

Σκοπός: Η αποτύπωση του τρόπου χρήσης των αντιβιοτικών στο ΓΝΑ «ΚΑΤ» (550 κλινών).

Υλικό και μέθοδοι: Μια συγκεκριμένη ημέρα έγινε καταγραφή όλων των ασθενών που ελάμβαναν κάποιο αντιβιοτικό. Καταγράφηκε το είδος του

αντιβιοτικού, η δόση, η οδός και ο λόγος χορήγησης καθώς και η διάρκεια χορήγησης μέχρις εκείνης της ημέρας.

Αποτελέσματα: Συνολικά 191/405 νοσηλευόμενους (47,4%) ελάμβαναν κάποιο αντιβιοτικό. Το ποσοστό χορήγησης αντιβιοτικού κυμαινόταν από

0% (Ρευματολογικό τμήμα) μέχρι και 100% (ΜΕΘ Α και Β, Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής). Στο 58,3% των ασθενών τα αντιβιοτικά χορηγούνταν για

«χημειοπροφύλαξη» και στο 41,7% για θεραπεία. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούνταν 1-3 αντιβιοτικά (μέση τιμή 1,3) και η μέση διάρκεια της

χορήγησης μέχρι τότε ήταν 4,4 ημέρες (εύρος 1 – 49). Στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιούνταν 1-5 αντιβιοτικά (μέση τιμή 1,9) και η μέση διάρκεια

θεραπείας ήταν 5,4 ημέρες (εύρος 1 – 45). Μόνο 3,8% από τα αντιβιοτικά χορηγούνταν από το στόμα.

Συμπεράσματα: Μεγάλο ποσοστό των ασθενών ελάμβαναν κάποιο αντιβιοτικό και οι περισσότεροι ως «χημειοπροφύλαξη». Η «χημειοπροφύλαξη»

λόγω της μεγάλης διάρκειάς της θα μπορούσε να είναι ο πρώτος στόχος των μέτρων για μείωση της άσκοπης συνταγογράφησης. Τέλος η αύξηση του ποσοστού των χορηγούμενων από το στόμα αντιβιοτικών θα μπορούσε να μειώσει το κόστος αλλά και τις ανεπιθύμητες ενέργειες από την παρεντερική θεραπεία

Μπορεί επίσης να σας αρέσει