Αρχική Εκλαϊκευμένα Κάπνισμα, υπάρχει διέξοδος;

Κάπνισμα, υπάρχει διέξοδος;

από admin

Η απόφαση διακοπής χρειάζεται βοήθεια!

Ή διακοπή του καπνίσματος δεν είναι εύκολη διαδικασία και ή θέληση και αποφασιστικότητα εκ μέρους του καπνιστή είναι καθοριστική. Περίπου το 70% των καπνιστών επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα, ενώ μόνο το 20-30% προσπαθούν να το διακόψουν κάθε χρόνο. Εξαυτών 3-5% το επιτυγχάνουν τελικά μόνο μετη δύναμη
της θέλησης, ενώ πολλοί από αυτούς θα αρχίσουν και πάλι να καπνίζουν στο μέλλον. Αυτό συμβαίνει γιατί το
κάπνισμα προκαλεί χρόνια εξάρτηση στη νικοτίνη, ή οποία δύσκολα ελέγχεται. Ή εξάρτηση απότη νικοτίνη θεωρείται νευρολογικός εθισμός και έχει ταξινομηθεί επίσημα ως ασθένεια από τον Παγκόσμιο “Οργανισμό Υγείας. Γι’ αυτό ή διακοπή του καπνίσματος και ή χρόνια εξάρτηση από τη νικοτίνη χρειάζονται πλέον να αντιμετωπίζονται συστηματικά καιμε ιατρική βοήθεια παρέμβασης.

Τα οφέλη της διακοπής του καπνίσματος.
Ή διακοπή τού καπνίσματος μπορεί πραγματικά να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγεία, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα. Ή φυσική κατάσταση, μετά τη διακοπή τού καπνίσματος, θα αρχίσει να βελτιώνεται σχεδόν αμέσως μόλις ό καπνιστής σβήσει το τελευταίο τσιγάρο. Μελέτες έχουν δείξει πώς μετά από 2 ώρες η νικοτίνη αρχίζει να απομακρύνεται από τον οργανισμό, μετά από 6 ώρες ή παροδική αύξηση της καρδιακής συχνότητας και της αρτηριακής πίεσης πού προκαλείται από τη νικοτίνη αρχίζουν να επανέρχονται στις αρχικές τιμές, και μετά από 12 ώρες το τοξικό μονοξείδιο τού άνθρακα πού προέρχεται από τον καπνό αποβάλλεται από τον οργανισμό. Δυο ημέρες μετά τη διακοπή τού καπνίσματος ή αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης βελτιώνονται, εντός 2-12 εβδομάδων ή κυκλοφορία τού αίματος γίνεται καλύτερη με αντίστοιχη βελτίωση στο βάδισμα καιτο τρέξιμο. Μετά από 3-9 μήνες ό βήχας, ό συριγμός καιτα αναπνευστικά προβλήματα μειώνονται και ή κατάσταση των πνευμόνων είναι καλύτερη. Στα 5 έτη ό κίνδυνος για καρδιακό επεισόδιο μειώνεται στο μισό ενώ μετά από 10 έτη παρουσιάζει αντίστοιχη μείωση ό κίνδυνος για καρκίνο τού πνεύμονα και παράλληλα ό κίνδυνος για καρδιακό επεισόδιο εξισώνεται με εκείνον κάποιου πού δεν έχει καπνίσει ποτέ.

Τρόποι βοήθειας γιατη διακοπή τού καπνίσματος – Ειδικά ιατρεία διακοπής καπνίσματος.
Σήμερα υπάρχει ή δυνατότητα βοήθειας προς τον καπνιστή πού επιθυμεί να διακόψει το κάπνισμα. Οι καπνιστές μπορούν να απευθυνθούν στα Ιατρεία Διακοπής τού Καπνίσματος, πού λειτουργούν επιτυχώς στον ελληνικό χώρο από το 1999. Στα ιατρεία αυτά ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία κατά τη θεραπευτική παρέμβαση διακοπής του καπνίσματος σύμφωνα με τις επιστημονικές μεθόδους και τις διεθνείς οδηγίες. Τα Ειδικά αυτά “Ιατρεία λειτουργούν με προγραμματισμένα ραντεβού. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας δίνονται από τη γραμμή 8008018080 και λειτουργούν σεολη την Ελλάδα. Στα Ιατρεία αυτά γίνεται αρχικά ενημέρωση των καπνιστών σχετικά μετα προβλήματα πού προκαλεί το κάπνισμα καιγια τούς τρόπους βοήθειας για τη διακοπή. Στη συνέχεια προγραμματίζεται ραντεβού ένταξης οπου ζητείται να συμπληρώσουν ειδικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των κινήτρων και τού βαθμού εξάρτησης. Οι καπνιστές εντάσσονται σε πρόγραμμα βοήθειας και απεξάρτησης απότο κάπνισμα, πού διαρκεί 2-3 μήνες με θεραπευτική αγωγή και “ιατρική παρακολούθηση. Ό καπνιστής δεσμεύεται να σταματήσει το κάπνισμα σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία-στόχο (ημερομηνία διακοπής καπνίσματος), πού συνήθως κανονίζεται εντός 1-2 εβδομάδων απότην ένταξη του στο πρόγραμμα και στη συνέχεια τίθεται σε θεραπευτική βοήθεια για τη διακοπή καπνίσματος. Ως προς την απόφαση γιατο ποιά θεραπεία θα χρησιμοποιηθεί, λαμβάνεται υπόψη ή πρόθεση και ή δυνατότητα συμμόρφωσης τού καπνιστή, ή προηγούμενη χρήση βοηθημάτων γιατη διακοπή τού καπνίσματος, άλλες αντενδείξεις και ή πιθανότητα παρενεργειών, καθώς και ή προσωπική προτίμηση τού καπνιστή. Ή ενθάρρυνση και επιβράβευση της προσπάθειας, όπωςκαι ή συζήτηση των ατομικών δυσκολιών αποτελούν μέρος αυτών των προγραμμάτων θεραπευτικής πα¬ρέμβασης με στόχο τη βοήθεια τού καπνιστή.

Τί γίνεται όμως μετα φάρμακα πού χορηγούνται για τη διακοπή τού καπνίσματος;  Το κάπνισμα πρέπει να αντιμετωπίζεται όχι ως στάση ζωής άλλαως εθισμός. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα πού χρησιμοποιούνται
είναι θεραπείες, πού προτείνονται ως πρώτης επιλογής φαρμακευτική αγωγή από όλες τις διεθνείς οδηγίες και είναι διαθέσιμα στη χώρα μας. Ή θεραπεία περιλαμβάνει  πριν την ημερομηνία πού έχουμε ορίσει να διακόψουμε το κάπνισμα. Ή διάρκεια της θεραπείας είναι 3 μήνες. Σε κλινικές μελέτες ή βαρενικλίνη δείχνει μεγάλη αποτελεσματικότητα τετραπλασιάζοντας την πιθανότητα επιτυχίας.

Τα συμπτώματα στέρησης πού συνοδεύουν τη διακοπή τού καπνίσματος είναι κυρίως: έντονη ανησυχία, κακή διάθεση, εκνευρισμός, αυξημένο αίσθημα πείνας και δυσκοιλιότητα, τα όποια όμως συνήθως διαρκούν από
μία εβδομάδα έως ένα μήνα και υποχωρούν σταδιακά. Ήπια ναυτία, αδυναμία συγκέντρωσης, διαταραχές στον ύπνο και μερικές φορές καταθλιπτική διάθεση μπορεί να εμφανισθούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όμως πολλές φορές δεν οφείλονται στη φαρμακευτική αγωγή άλλα αποτελούν σημεία στέρησης πού συνδέονται με την έλλειψη νικοτίνης.

Τα τελευταία χρόνια ή εμπειρία των Ειδικών “Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος μετη δυνατότητα χορήγησης των σύγχρονων θεραπειών μεφαρμακευτική αγωγή είναι ιδιαίτερα επιτυχής. Σύμφωνα μεστοιχεία ή διακοπή καπνίσματος είναι πλέον εφικτή στο 45-75 % των συμμετεχόντων στα ειδικά προγράμματα, δηλαδή περίπου 3 στους 4 καπνιστές κατάφεραν να διακόψουν το κάπνισμα. Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ σημαντικά, εφόσον είναι γνωστό οτι ή προσπάθεια για διακοπή χωρίς “ιατρική βοήθεια φτάνει μόλις το 3% οσων προσπαθούν μόνοι τους. Σημαντικό επίσης είναι ότι ή χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να γίνει και σε ομάδες καπνιστών με χρόνια νοσήματα όπως είναι οι καρδιοπάθειες και ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια άλλα και σε καπνιστές με ψυχικά νοσήματα με σημαντικά ποσοστά επιτυχίας, εφόσον υπάρχει απαραίτητα ή σωστή
ιατρική παρακολούθηση.

“Ας τονιστεί ότι απαραίτητος και σημαντικός παράγοντας επιτυχίας της διακοπής τού καπνίσματος είναι ή προσωπική βούληση τού καπνιστή. Ή τακτική ιατρική παρακολούθηση και ή συχνή επικοινωνία των καπνιστών
με το θεράποντα ιατρό επίσης θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχέστερη έκβαση των προγραμμάτων διακοπής.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι σήμερα υπάρχουν δυνατότητες θεραπευτικής παρέμβασης στη διακοπή τού καπνίσματος και ή φαρμακευτική αγωγή μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στην ομάδα των καπνιστών, πού αδυνατεί να κόψει το κάπνισμα. Ή συμβουλευτική παραίνεση και ή θεραπευτική παρέμβαση πρέπει να αποτελούν μέλημα και φροντίδα κάθε ιατρού προς τον ασθενή του, έτσι ώστε να μειωθεί ή έκταση της καπνιστικής συνήθειας και το μέγεθος της παγκόσμιας «πανδημίας» πού προκαλεί το κάπνισμα. Ή λειτουργία των Ειδικών Κέντρων Διακοπής Καπνίσματος μπορεί να βοηθήσει ακόμη περισσότερο στο στόχο αυτό. “

Μπορεί επίσης να σας αρέσει