Αρχική Επιστημονικά άρθραΡευματολογία Η κουρκουμίνη αποτελεσματική για την ρευματοειδή αρθρίτιδα

Η κουρκουμίνη αποτελεσματική για την ρευματοειδή αρθρίτιδα

από admin

Η κουρκουμίνη είναι γνωστό ότι διαθέτει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και αντιαρθριτικές ιδιότητες. Μια πιλοτική κλινική μελέτη αξιολόγησε την ασφάλεια και την

αποτελεσματικότητα της κουρκουμίνης μεμονωμένα, και σε συνδυασμό με δικλοφενάκη (π.χ. voltaren) σε ασθενείς με ενεργό ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ).

 

Σαράντα πέντε ασθενείς που είχαν διαγνωσθεί με ΡΑ τυχαιοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες: ασθενείς που λάμβαναν κουρκουμίνη (500 mg), ασθενείς που λάμβαναν νατριούχο δικλοφενάκη (50 mg) και σε ασθενείς που λάμβαναν συνδυασμό τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομάδα της κουρκουμίνης είχε το υψηλότερο ποσοστό στη βελτίωση της Συνολικής Βαθμολογίας Δραστηριότητας της Νόσου (DAS) και στα κριτήρια αξιολόγησης του Αμερικανικού Κολεγίου Ρευματολογίας (ACR) και τα αποτελέσματα ήταν σημαντικά καλύτερα από τους ασθενείς στην ομάδα της δικλοφενάκης.

Το πιο σημαντικό, η θεραπεία με κουρκουμίνη βρέθηκε να είναι ασφαλής και δεν σχετίζεται με τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες. Η μελέτη μας παρέχει τα πρώτα στοιχεία για την ασφάλεια και την ανωτερότητα της θεραπείας με κουρκουμίνη σε ασθενείς με ενεργό ρευματοειδή αρθρίτιδα, και τονίζει την ανάγκη για μελλοντικές μεγάλης κλίμακας μελέτες για την επικύρωση αυτών των ευρημάτων σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλες ρευματικές παθήσεις.

 

Chandran B, Goel A. A Randomized, Pilot Study to Assess the Efficacy and Safety of Curcumin in Patients with Active Rheumatoid Arthritis. Phytother Res. 2012 Mar 9

Μπορεί επίσης να σας αρέσει