Αρχική Φορολογικά Ημερολόγιο φορολογικών υποχρεώσεων Νοέμβρίου 2013

Ημερολόγιο φορολογικών υποχρεώσεων Νοέμβρίου 2013

από admin

 Θέματα

Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών Προμηθευτών (τιμολόγια) – Υποβολή Προσωρινών Δηλώσεων Φ.Μ.Υ (παρακρατήσεις φόρου) – Αγορά ενσήμων  – Πίνακες Προσωπικού

(από την επιστημονική ομάδα της Doskaris & Partners group)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  -ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ-

 18 Νοέ. 2013 : Ηλεκτρονική Υποβολή  Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων   Πελατών-Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων, ημερολογιακού έτους 2012,                 υπόχρεων  ο Α.Φ.Μ των οποίων λήγει σε 1,2,3 (διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αφορά σε συναλλαγές-παραστατικά πάνω από 300,00€).

20 Νοέ. 2013 :  Aρχίζει και μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες (ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.) ολοκληρώνεται, η ηλεκτρονική υποβολή, μέσω TAXISNET, της Προσωρινής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. που αφορά το προηγούμενο MHNA και στην οποία περιλαμβάνεται MONO ο φόρος που παρακρατήθηκε από τους εργαζομένους.

20 Νοέ. 2013 :  Αρχίζει και μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες (ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.) ολοκληρώνεται, η ηλεκτρονική υποβολή, μέσω TAXISNET, της Προσωρινής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. που αφορά το προηγούμενο ΔΙΜΗΝΟ και στην οποία περιλαμβάνονται:

1. Παρακρατηθείς φόρος 20% στο ακαθάριστο ποσό από καταβληθείσες αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες (δικηγόρους, λογιστές , κ.λ.π.) για το προηγούμενο δίμηνο.

2. Παρακρατηθείς φόρος 20% και χαρτόσημο 3,6% στο ακαθάριστο ποσό από καταβληθείσες αμοιβές σε μη ελεύθερους επαγγελματίες για το προηγούμενο δίμηνο και για τις οποίες έχει εκδοθεί Απόδειξη Δαπάνης.

21 Νοέ. 2013 : Ηλεκτρονική Υποβολή  Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων   Πελατών-Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων, ημερολογιακού έτους 2012,                 υπόχρεων  ο Α.Φ.Μ των οποίων λήγει σε 4,5,6 (διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αφορά σε συναλλαγές-παραστατικά πάνω από 300,00€).

25 Νοέ. 2013 :  Ηλεκτρονική Υποβολή  Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων   Πελατών-Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων, ημερολογιακού έτους 2012,                 υπόχρεων  ο Α.Φ.Μ των οποίων λήγει σε 7,8,9 (διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αφορά σε συναλλαγές-παραστατικά πάνω από 300,00€).

 

28 Νοέ. 2013 :  Ηλεκτρονική Υποβολή  Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων   Πελατών-Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων, ημερολογιακού έτους 2012,                 υπόχρεων  ο Α.Φ.Μ των οποίων λήγει σε 0 (διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αφορά σε συναλλαγές-παραστατικά πάνω από 300,00€).

 

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ –ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ-

 

30 Νοέ. 2013 : Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Οκτωβρίου (αγορά ενσήμων) ανεξαρτήτως Αριθμού Μητρώου Εργοδότη. Η υποβολή αφορά υπόχρεους που απασχολούν προσωπικό.

 

30 Νοέ. 2013 : Υποχρέωση πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων (πληρωμή ενσήμων) για τον μήνα Οκτώβριο.

Η πληρωμή γίνεται μέσω τραπεζών ή e-banking.

 

3. ΕΡΓΑΤΙΚΑ : ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έως τις 15 Νοεμβρίου 2013, όλοι οι επιτηδευματίες οι οποίοι απασχολούν προσωπικό σε μόνιμη βάση, υποχρεούνται να ξανά-αποστείλουν Πίνακα Προσωπικού στο Πληροφοριακό Σύστημα διασύνδεσης ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ του Υπουργείου Εργασίας αναφέροντας το σύνολο των εργαζομένων τους (παλαιοί και νεοπροσλαμβανόμενοι). Η υποβολή των πινάκων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά..!!!

 

Η επιστημονική ομάδα της Doskaris & Partners group

               Έρμου 18, Πλ. Συντάγματος, Αθήνα

                  Τηλ. 210-3312255, 22980-24441

                 e-mail : doskaristeam@yahoo.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει