Αρχική Επιστημονικά άρθραΓενική ιατρική ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ CLABSIs ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ CLABSIs ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

από admin
DSC02758ce

Βασιλική Χ Πιτυρίγκα, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επ. Καθ. Μικροβιολογίας

1. Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

2. Νοσοκομείο Metropolitan, Πειραιάς

Σκοπός μελέτης:  Οι βακτηριαιμίες που σχετίζονται με καθετήρες κεντρικής γραμμής (CLABSI) αντιπροσωπεύουν ένα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας για τους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς. Για την αποφυγή των λοιμώξεων αυτών, συστήνεται προοδευτικά η εφαρμογή δέσμης κατάλληλων μέτρων και παρεμβάσεων. Αναπτύξαμε και εφαρμόσαμε δέσμες μέτρων πρόληψης στους ασθενείς από όλες τις μονάδες του νοσοκομείου μας και αξιολογήσαμε την επίδραση τους στα ποσοστά CLABSI κατά τη διάρκεια της 18- μηνών περιόδου εφαρμογής.

Μέθοδοι:  Προοπτική επιτήρηση των CLABSIs διενεργήθηκε σε όλες τις μονάδες στο νοσοκομείο μας κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 μηνών του 2014 και αναφέρθηκε ως ποσοστό ανά 1.000 καθετήρας-ημέρες. Ο ορισμός των CLABSI βασίστηκε στα κριτήρια του CDC. Μέχρι το τέλος του  Μαρτίου 2014 σχηματίστηκε ομάδα επιστημόνων πολλαπλών ειδικοτήτων και σχεδιάστηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτόκολλα πρόληψης των CALBSI. Η εκπαίδευση περιελάμβανε: α) την πρόληψη της μικροβιακής εισόδου κατά τη διάρκεια της εισαγωγής του καθετήρα (αυστηρά πρωτόκολλα για την σωστή αξιολόγηση της ανάγκης εφαρμογής CVC, υγιεινή χεριών, αντισηψία του δέρματος με CHX σε 70% isopropanol, μέγιστα μέτρα ασηψίας) και β) πρόληψη κατά τη διάρκεια της συντήρησης κεντρικών γραμμών (υγιεινή χεριών, καθημερινή αξιολόγηση της κατάστασης των ασθενών για ενδείξεις εμφάνισης λοίμωξης, καθημερινή αξιολόγηση της ανάγκης για παραμονή CVC).

Αποτελέσματα:  Σύμφωνα με τις εκθέσεις ενεργητικής επιτήρησης, τα ποσοστά CLABSI (αριθμός CLABSI/1000 ημερών καθετήρων) στην αρχική περίοδο (baseline period) ήταν 12. 9 λοιμώξεις ανά 1.000 ημέρες καθετήρων (14 CLABSIs σε 1.018 ημέρες-καθετήρες) στις περιπτώσεις χρήσης καθετήρων κεντρικής γραμμής (CVC) και 1.8 λοιμώξεις ανά 1.000 ημέρες καθετήρων (2 CLABSIs σε 1.128 ημέρες καθετήρων) σε περιπτώσεις περιφερικά εισαγόμενων κεντρικών καθετήρων (PICCs). Το συνολικό ποσοστό μειώθηκε κατά τη διάρκεια των επόμενων 18 μηνών, στις περιπτώσεις των CVC σε 4,5 (38 CLABSI σε 8, 443 ημέρες καθετήρων), και στις περιπτώσεις των PICC σε 1.7 (16 CLABSI σε 9, 444 ημέρες καθετήρων) αντίστοιχα.

graph_pitirigaΣυμπέρασμα:  Μετά από την 18μηνη περίοδο εφαρμογής μιας προτυποποιημένης προσέγγισης για την πρόληψη των CLABSI σε όλες τις μονάδες του νοσοκομείου μας, τα ποσοστά CLASBIs στο σύνολο τους μειώθηκαν ουσιαστικά. Αυτή η έκβαση δίνει έμφαση στο σημαντικό αντίκτυπο που έχει για τον έλεγχο λοιμώξεων η εφαρμογή ενός προληπτικού προγράμματος ευρείας εφαρμογής σε όλο το νοσοκομείο και επίσης αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων επαγγελματιών υγείας.

13245409_10207928493704578_9217891839234296788_n

Μπορεί επίσης να σας αρέσει