Αρχική Επιστημονικά άρθραΦαρμακολογία Ενημέρωση από ΕΟΦ για την παρακαλούθηση της ασφάλειας των εμβολίων

Ενημέρωση από ΕΟΦ για την παρακαλούθηση της ασφάλειας των εμβολίων

από admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός Χολαργός, Μάιος 2014 
www.eof.gr

Αγαπητοί Επαγγελματίες Υγείας,

Παρακαλούμε βοηθείστε στην παρακολούθηση της ασφάλειας των εμβολίων.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων σας ενημερώνει:

Δεδομένου ότι οι εμβολιασμοί αφορούν ευαίσθητες ηλικιακά ομάδες, παρακαλείσθε όπως δείχνετε ιδιαίτερη προσοχή και αναφέρετε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμη και στην περίπτωση που αυτές οφείλονται σε μειωμένη αποτελεσματικότητα, και που  παρουσιάζονται στους ασθενείς σας κατά τον εμβολιασμό και για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά από αυτόν (ακόμη και αν δεν είστε αυτός που πραγματοποίησε τον εμβολιασμό).

Κατά την αναφορά, παρακαλείσθε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες,  συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού ιστορικού, οποιαδήποτε συγχορήγηση άλλου φαρμάκου, την ημερομηνία εμβολιασμού, την ημερομηνία εμφάνισης της ανεπιθύμητης ενέργειας, τη διάρκεια αυτής, τη σοβαρότητα καθώς και την έκβασή της.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση οποιουδήποτε εμβολίου ή άλλου φαρμάκου μπορούν να αναφέρονται σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Αυθόρμητων Αναφορών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους:

– Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ 

http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral 

– Έντυπη μορφή αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων  Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 15562) τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2040380 ή 213-2040337. 

– Υποβολή μέσω ΦΑΞ στο 210 6549585.

Τα προσωπικά δεδομένα του αναφέροντος και του ασθενούς προστατεύονται πλήρως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην ενίσχυση του θεσμού της Φαρμακοεπαγρύπνησης.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ 

Δρ. Δημήτριος Λιντζέρης
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΟΦ ΑΠ 1225 (1)
DHPC VACCINES (1)
KITRINI KARTA (1)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει