Αρχική Χωρίς κατηγορία Διαχειριστικός έλεγχος ΤΣΑΥ της τελευταίας πενταετίας

Διαχειριστικός έλεγχος ΤΣΑΥ της τελευταίας πενταετίας

από admin

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

κο. Ιωάννη Βρούτση

Κοινοποίηση: Πρόεδρο του ΤΣΑΥ

Κο. Αναστάσιο Βασιάδη

Αθήνα, 29.10.2012
Α.Π. 3341

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΣΑΥ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Απευθυνόμεθα εκ νέου σε εσάς, αναφορικά με τον διαχειριστικό έλεγχο στον οποίο πρέπει να υποβληθεί το πρώην ταμείο ΤΣΑΥ και σήμερα Τομέας Υγειονομικών ΕΤΑΑ. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει είναι αδιανόητο το ταμείο να μη γνωρίζει την ταμειακή του θέση, όπως επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 92 επ. του Ν. 5945/1934.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, το ΤΣΑΥ οφείλει να συντάσσει απογραφή κάθε περιουσία του Ταμείου και να συντάσσει επίσης ισολογισμό στο τέλος κάθε οικονομικού έτους.

Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε πρόκειται για ένα απολύτως καίριο ζήτημα , καθώς οι ευθύνες της Διοίκησης που ανακύπτουν είναι τεράστιες, παρακαλούμε εκ νέου να μας γνωστοποιήσετε τις ενέργειες σας.

Περαιτέρω δια της παρούσης επιθυμούμε να σας καταστήσουμε γνωστό και ένα νέο ζήτημα που προέκυψε από το ΤΣΑΥ: Ειδοποιήθηκαν ασφαλισμένοι ιατροί να προσκομίσουν στο Ταμείο βεβαιώσεις σχετικές με την προϋπηρεσία τους τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς όπως ενημερώθηκαν δεν υφίστανται πλέον τα σχετικά έγγραφα στους φακέλους τους!!

Επειδή η Διοίκηση οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα τους λόγους απώλειας εγγράφων που έχουν ήδη προσκομιστεί από τους ασφαλισμένους, άλλως ευθύνεται το ίδιο το ΤΣΑΥ, ζητούμε να ενημερωθούμε για ποιο λόγο και πως προέκυψε η απώλεια των σχετικών εγγράφων από τους φακέλους των ασφαλισμένων του Ταμείου.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει