Αρχική Επιστημονικά άρθραΕνδοκρινολογία Βιταμίνη D και Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

Βιταμίνη D και Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

από admin

Κώστογλου-Αθανασίου Ιφιγένεια1, Αθανασίου Παναγιώτης2, Λυράκη Αικατερίνη3, Ραφτάκης Ιωάννης3, Αντωνιάδης Χριστόδουλος3

1Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝ Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο», ΕΕΣ

2Ρευματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

3Ρευματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα

 

Εισαγωγή. Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D θεωρείται ότι μπορεί να συμμετέχει στην παθογένεια αυτοανόσων νοσημάτων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και η κατά πλάκας σκλήρυνση.  Η ανεπαρκής πρόσληψη βιταμίνης D έχει συνδεθεί με ευπάθεια στην εμφάνιση ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) και θεωρείται ότι σχετίζεται με αυξημένη ενεργότητα της νόσου.

Σκοπός. Σκοπός της εργασίας ήταν η εκτίμηση των επιπέδων της βιταμίνης D στο αίμα σε ασθενείς με ΡΑ και η εκτίμηση της σχέσης μεταξύ των επιπέδων της και ενεργότητας της νόσου.

Μέθοδοι. Σε ομάδα 44 ασθενών που είχαν ΡΑ μετρήθηκαν τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D3, της παραθορμόνης (PTH), της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) και της ΤΚΕ.  Η ενεργότητα της νόσου εκτιμήθηκε με το δείκτη DAS28.  Μελετήθηκε επίσης ομάδα ελέγχου (ν=44) της αυτής ηλικίας και φύλου.  Ολοι οι ασθενείς με ΡΑ πληρούσαν τα κριτήρια του Αμερικανικού Ρευματολογικού Κολλεγίου για την ταξινόμηση της ΡΑ.

Αποτελέσματα. Στην ομάδα των 44 ασθενών με ΡΑ τα επίπεδα της 25(OH)D3 ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα της ομάδας ελέγχου, καθώς η 25(ΟΗ)D3 ήταν 15.26±1.07 ng/ml and 25.8±1.6 ng/ml, στην ομάδα των ασθενών και των φυσιολογικών, αντίστοιχα (Student’s t test, p<0.001).  H PTH ήταν 71.08±7.02 pg/ml (Φ.Τ. 10.0-65.0 pg/ml), η CRP 7.6±1.57 mg/l (Φ.Τ. <3 mg/l) και η ΤΚΕ 38.0±4.6 mm/h στην ομάδα των ασθενών με ΡΑ.  Παρατηρήθηκε ότι τα επίπεδα της 25(OH)D3 συσχετίζονταν αρνητικά με το δείκτη ενεργότητας της ΡΑ DAS28 με συντελεστή συσχέτιση -0.084.  Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι τα επίπεδα της 25(OH)D3 συσχετίζονταν αρνητικά με τη CRP και την ΤΚΕ, με συντελεστή συσχέτισης -0.115 and -0.18, αντίστοιχα.

Συμπεράσματα. Φαίνεται ότι στους ασθενείς με ΡΑ παρατηρείται ανεπάρκεια της βιταμίνης D και ότι αυτή σχετίζεται με την ενεργότητα και βαρύτητα της νόσου.  Καθώς η ανεπάρκεια της βιταμίνης D σχετίζεται με διάχυτα μυοσκελετικά άλγη, τα ευρήματα αυτά έχουν σημασία για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.  Η χορήγηση συμπληρωματικά βιταμίνης D μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης αλλά και στην ανακούφιση του πόνου στους ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει