Αρχική Επιστημονικά άρθρα Αρθροσκοπική Μηνισκεκτομή: Δεν παρουσιάζει σημαντικό όφελος έναντι του placebo.

Αρθροσκοπική Μηνισκεκτομή: Δεν παρουσιάζει σημαντικό όφελος έναντι του placebo.

από admin

Επιμέλεια: Κ. Μπαλακαντούνης

Φυσικοθεραπευτής Συνεργάτης ΕΕΛΙΑ

Η πρόσφατα έρευνα των Sihvonen et al, 2017, αποκάλυψε ότι ασθενείς με εκφυλιστική ρήξη μηνίσκου υπεβλήθησαν σε μερική μηνισκεκτομή αρθροσκοπικά, δεν είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικά οφέλη έναντι της θεραπείας placebo. Η μελέτη FIDELITY με παρακολούθηση και επαναξιολόγηση μετα απο 2 χρόνια, καταρρίπτει την υπόθεση οτι η μηνισκεκτομή εχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε ασθενείς στους οποίους εχει αποτύχει η συντηρητική θεραπεία.

Οι Sihvonen et al (2013) σε τυχαιοποιημένη μελέτη, διαμοίρασαν 146 ασθενείς με εκφυλιστική ρήξη έσω μηνίσκου, χωρίς στοιχεια οστεοαρθρίτιδας γόνατος,  σε δυο ομάδες. Στην μια ομάδα   έγινε  χειρουργείο και στην αλλη ομάδα δεν έγινε επέμβαση ( Το χειρουργείο έγινε εικονικά, με συνθήκες αληθοφάνειας).

Οι δυο ομάδες αξιολογηθήκαν με την Western Ontario Meniscal Evaluation Tool και την κλίμακα ” Lysholm για το γόνατο”. Επίσης καταγράφηκε  ο πόνος στο γόνατο μετά απο άσκηση ακόμη και 24 μήνες μετά την επέμβαση.

Δευτερογενείς παράμετροι που επιλέγησαν ήταν ο βαθμός ικανοποίησης του ασθενούς, η εντύπωση αλλαγής,  η επιστροφή στις φυσιολογικές δραστηριότητες, οι πιθανοί τραυματισμοί και συμπτωματολογία απο τον μηνίσκο.

Επιπρόσθετα, έλαβαν μέρος δυο αναλύσεις υποομάδων για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των ασθενών  με συμπτώματα απο τον μηνίσκο και των ασθενών με ασταθή ρήξη μηνίσκου.

Τα αποτέλεσμα με την Western Ontario Meniscal Evaluation Tool, την Lysholm knee score και τα επίπεδα πόνου  μετά την άσκηση, δεν έδειξαν διαφορές κατά μέσον όρο, απο την αρχή έως τους 24 μήνες μετά το χειρουργείο.

Δεν διαπιστώθηκε επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά στα δευτερεύοντα κριτήρια.  Τέλος, ασθενείς και απο τις δυο ομάδες, του χειρουργείου και του placebo, δήλωσαν ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα.

 

 

Βιβλιογραφία

Sihvonen R1, Paavola M, Malmivaara A, Itälä A, Joukainen A, Nurmi H, Kalske J, Järvinen TL; Finnish Degenerative Meniscal Lesion Study (FIDELITY) Group. Arthroscopic partial meniscectomy versus sham surgery for a degenerative meniscal tear. N Engl J Med. 2013 Dec 26;369(26):2515-24. doi: 10.1056/NEJMoa1305189.

Raine Sihvonen1, Mika Paavola2, Antti Malmivaara3, Ari Itälä4, Antti Joukainen5,  Heikki Nurmi6, Juha Kalske2, Anna Ikonen2, Timo Järvelä7, Tero AH Järvinen8, Kari Kanto1, Teppo LN Järvinen9   The FIDELITY (Finnish Degenerative Meniscal Lesion Study) et al. Arthroscopic partial meniscectomy versus placebo surgery for a degenerative meniscus tear: a 2-year follow-up of the randomised controlled trial. Ann Rheum Dis. 2017; doi:10.1136 annrheumdis-2017-211172.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει